• Hotline: 087-984-2273

รูปแบบประตูสำหรับการติดตั้งเครื่องสแกนสั่งเปิดประตู

ความสามารถของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าปัจจุบันรองรับการใช้งานได้ 2 รูปแบบคือ (1) เครื่องสแกนที่ใช้สำหรับบันทึกเวลาทำงานเพียงอย่างเดียว เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารูปแบบนี้มีไว้สำหรับบันทึกเวลาทำงานเท่านั้นไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นได้ เช่น เชื่อมต่อทำงานร่วมกับระบบสั่งเปิดปิดประตูไม่ได้ หรือเชื่อมต่อกับชุดกริ่งโรงงานไม่ได้ เป็นต้น (2) เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตู เครื่องสแกนกลุ่มนี้รองรับการทำงาน 2 ส่วนคือทั้งสั่งงานเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาเข้าออกงานในเวลาเดียวกัน นั้นหมายความว่าทุกครั้งที่สแกนผ่านระบบจะบันทึกเวลาเก็บไว้พร้อมสั่งงานเปิดประตูด้วยพร้อมๆ กัน

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอหยิบเอาประเด็นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตูมาอธิบายเพิ่มเติมกันอีกนิด ซึ่งในรายละเอียดการสั่งงานเปิดปิดประตูจะมีเงื่อนไขของประตูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คำว่าประตูรูปแบบมาตรฐานติดตั้งได้อย่างแน่นอนจะเป็นประตูรูปแบบไหน? ประตูแบบไหนเป็นประตูแบบพิเศษที่ต้องใช้อุปกรณ์ยึดจับประตูแบบเฉพาะจึงจะติดตั้งได้? ประตูไม้ ประตูกระจก ประตูเหล็ก ติดตั้งชุดควบคุมประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนหน้าได้หรือไม่? เรามาทำความเข้าใจกันในบทความนี้

จริงๆ ต้องบอกว่าประตูทุกรูปแบบสามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าชุดติดตั้งแบบไหนที่สามารถใช้งานร่วมกับประตูของลูกค้าได้ หรือประตูบางประเภทอาจต้องมีการตัดเจาะกรีดบางส่วนของประตูออกก่อนจึงจะติดตั้งได้ ดังนั้นแอดมินขอแยกประตูออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) ประตูปกติที่ใช้อุปกรณ์มาตรฐาน (2) ประตูพิเศษที่ต้องใช้ตัวยึดจับแบบพิเศษ (3) ประตูแบบที่ต้องมีการตัดส่วนเกินที่ยึ่นออกมาก่อนจึงจะติดตั้งได้
1. ประตูปกติหรือประตูแบบมาตรฐาน คือ ประตูที่มีกรอบมีวงกบ เช่น ประตูออฟฟิศที่เป็นแบบประตูกระจกมีกรอบเป็นอลูมีเนียมและมีวงกบเป็นอะลูมีเนียม หรือประตูไม้มีวงกบ หรือประตูเหล็กที่มีวงกบ (สังเกตุง่ายๆ คือประตูจะต้องมีกรอบมีวงกบ) ประตูแบบนี้สามารถยึดอุปกรณ์ติดตั้งระบบได้ง่าย
2. ประตูแบบพิเศษต้องใช้ตัวยึดจับกระจก คือ ประตูบานเปลือยไม่มีกรอบ สำหรับกรณีนี้แอดมินขอแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ
2.1 ประตูบานเปลือยหรือประตูที่ไม่มีกรอบแต่มีวงกบ ประตูรูปแบบนี้จะต้องตรวจสอบว่าช่องห่างระหว่างประตูกับวงกบกี่มิลเพื่อเลือกตัวจับกระจกที่ถูกต้องตามสเปคของหน้างาน
2.2 ประตูบานเปลือยทั้งด้านล่างและด้านบน คือประตูเทมเปอร์ที่ไม่มีกรอบเป็นบานเปลือยและไม่มีวงกบแต่จะมีกระจกบานฟิกแทน ประตูรูปแบบนี้จะต้องติดตั้งตัวจับกระจกทั้งด้านบนและด้านลาง ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบระยะห่างระหว่างบานประตูกับกระจกบานฟิกด้านบนว่าห่างกันกี่มิลเพื่อเลือกตัวยึดจับที่ตรงสเปคงาน
3. ประตูแบบที่ต้องมีการตัดส่วนเกินของประตูออก ส่วนใหญ่จะเป็นประตูบานเลื่อนแบบใหม่ซึ่งมักพบเฉพาะออฟฟิศที่เป็นทาวน์โฮมเท่านั้น ประตูรูปแบบนี้บริเวณวงกบจะมีร่องของวงกบเกินมา 1 ร่องทำให้พื้นของวงกบไม่เรียบจะต้องกรีดหรือตัดส่วนเกินออกเพื่อให้พื้นที่ ณ จุดติดตั้งเรียบจึงจะสามารถติดตั้งชุดกอนไฟฟ้าได้

มีข้อสงสัยเรื่องเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าติดต่อสอบถามเราได้ที่โทร. 089-106-2456
www.charoentech.com

วิเคราะห์ปัญหาไม้กั้นรถยนต์ค้างตอนฝนตก

2020-05-26 19:53:03

เรื่องราวในบทความนี้เป็นประเด็นปัญหาที่แอดมินได้รับการสอบถามจากลูกค้าผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ ปัญหาคือระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์ค้างไม่ยอมยกลงจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น? ตอนแดดออกหรืออากาศร้อนไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อฝนตกจะต้องค้างทุกครั้งไปอาการค้างแต่ละหน้างานจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน บางหน้างานค้างแค่ช่วงเวลาฝนตกเมื่อฝนหยุดตกไม้กั้นรถยนต์ก็จะ

การตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-05-25 20:09:40

เรื่องราวในบทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่อาจต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเยอะหน่อย เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายหน่วยงานไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายที่ขายหรือที่ติดตั้งให้ได้ อาจเป็นเพราะทำข้อมูลหายหรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้าเองหรือ

ส่งเคลมเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไงให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว

2020-05-24 19:00:34

ปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียหรือเครื่องสแกนใบหน้าเสียประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่แอดมินต้องบอกว่าเราหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นอุปกรณ์ทุกชิ้นล้วนมีวันเสื่อมสภาพ เมื่อถึงอายุไขของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบของเครื่องสแกนก็จะแสดงอาการบางอย่างให้เรารับรู้ เช่น สแกนยาก สแกนไม่ติด เวลาเพี้ยน