• Hotline: 087-984-2273

การแจ้งเตือน tamper alert ในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ข้อความแจ้งเตือน tamper alert ในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหมายถึงระบบกำลังบอกเราว่าการติดตั้งเครื่องสแกนไม่สมบูรณ์หรือมีความผิดปกติ ณ จุดติดตั้งเครื่องสแกน ซึ่งข้อความแจ้งเตือน tamper alert สามารถเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณีคือ (1) เครื่องสแกนถูกงัดแงะ มีคนพยายามงัดรื้อหรือทำลายเครื่องสแกนทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารื้อถอนออกจากจุดติดตั้ง และเมื่อเครื่องสแกนไม่ถูกติดตั้งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เครื่องสแกนจึงแสดงผลข้อความ tamper alert สีแดงที่หน้าจอให้เราทราบ (2) เครื่องสแกนแสดงข้อความแจ้งเตือน tamper alert ตั้งแต่ช่วงติดตั้งเครื่องสแกน ง่ายๆ คือในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเราจะต้องต่อไฟเข้าเครื่องสแกน เมื่อเครื่องสแกนได้รับไฟตามกำลังที่เหมาะสมเครื่องสแกนก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาทันทีและหากในตอนที่เครื่องสแกนเปิดขึ้นมาเรายังติดตั้งไม่สมบูรณ์เครื่องสแกนจะแสดงข้อความ tamper alert แจ้งเตือนการติดตั้งไม่สมบูรณ์ให้ทราบและจะแสดงผลค้างไว้อย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะมีการปิด-เปิดระบบอีกครั้งเพื่อล้างค่าสถานะดังกล่าว

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน tamper alert จะมีเฉพาะเครื่องสแกนรุ่นที่เป็น access control เท่านั้น (เครื่องสแกนตัวทรงยาว) เช่น ci690s, ci691s, ci f69s, ci805u, ci806u, ci809u เป็นต้น เครื่องสแกนรุ่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีฟังก์ชั่น tamper alert.. รูปแบบการแจ้งเตือนของระบบ tamper alert แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ข้อความแจ้งเตือน tamper alert สีแดงที่หน้าจอเครื่องสแกน (2) เสียง buzzer แจ้งเตือน "ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด" โดยการแจ้งเตือนทั้ง 2 ส่วนจะทำงานพร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่เราใช้งานเปิดฟังก์ชั่นแจ้งเตือนไว้หรือไม่? หากไม่เปิดฟังก์ชั่นเสียงแจ้งเตือนไว้เครื่องสแกนก็จะแสดงเฉพาะข้อความ แต่หากเปิดฟังก์ชั่นเสียงแจ้งเตือนไว้เครื่องสแกนก็จะแสดงทั้งข้อความและส่งเสียงแจ้งเตือน

ฟังก์ชั่นแจ้งเตือน tamper alert เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนป้องกันการงัดแงะตัวเครื่องสแกน ตามระบบปกติหากเราเปิดฟังก์ชั่นส่งเสียงแจ้งเตือนไว้เมื่อมีการงัดแงะเครื่องสแกนลายนิ้วมือทำให้เครื่องสแกนรื้อถอนห่างออกจากผนังเครื่องสแกนจะส่งเสียงร้อง ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด แจ้งเตือนทันทีและจะส่งเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลา ช่วยให้ผู้บุกรุกตกใจถอยหนีและช่วยให้ผู้ดูแลสถานที่ทราบการบุกรุกดังกล่าวทันที สามารถเข้าตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 แบบคือ (1) เครื่องสแกนระบบ time attendance หรือระบบบันทึกเวลาเพียงอย่างเดียว (2) เครื่องสแกนระบบ time attendance & access control หรือระบบบันทึกเวลาและสามารถควบคุมประตูได้ (3) เครื่องสแกนระบบ access control หรือเครื่องสแกนสำหรับควบคุมการเปิดปิดประตูโดยเฉาพแต่ก็สามารถบันทึกเวลาได้.. หากลูกค้าต้องการใช้ฟังก์ชั่น tamper alert จะต้องเลือกเครื่องสแกนตามข้อ 3 เท่านั้น คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าระบบ access control ส่วนเครื่องสแกนแบบที่ 1 และ 2 ไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสแกนเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่นี้ 089-106-2456
www.charoentech.com

ระบบการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้า

2020-08-12 17:20:13

เรื่องราวในครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงระบบการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้ากันอีกนิด โดยแอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าหลายท่านเจอปัญหาเครื่องสแกนใบหน้าที่ตนเองใช้งานอยู่ทำงานตลอดเวลาหรือเครื่องสแกนใบหน้าทำงานเร็วเกินไป ประมาณว่าแค่พนักงานเดินผ่านเครื่องสแกนหน้าก็พร้อมตรวจจับเปรียบเทียบใบหน้าให้เลยทันที ซึ่งการทำงานรูปแบบนี้สำหรับผู้ใช้งานบางราย

การตรวจเช็คอาการผิดปกติของระบบไม้กั้นรถยนต์

2020-08-11 20:06:10

เรื่องราวครั้งนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์กันอีกนิด แน่นอนว่าหากระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ยังอยู่ในประกันเมื่อระบบไม้กั้นรถยนต์เกิดปัญหาผู้ใช้งานก็แค่โทรแจ้งผู้จำหน่ายหรือช่างให้เข้ามาแก้ไขปัญหานั้น แต่หากระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่หมดประกันแล้ว หรือไม่สามารถติดตามผู้จำหน่ายให้เข้าดูแลแก้ไขปัญหาได้

ถามว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่จำหน่ายอยู่สเปคสูงเกินไปหรือไม่?

2020-08-10 21:17:57

เรื่องราวครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามที่แอดมินมักได้รับการสอบถามจากลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งาน เมื่อลูกค้าอ่านสเปคของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแล้วจะพบว่าความสามารถในการเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าของเครื่องสแกนเยอะมากเรียกได้ว่าเยอะเกินความจำเป็นด้วยซ้ำ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น cmi681s