• Hotline: 087-984-2273

ปัญหาไม้กั้นรถยนต์กระแทกเสารับไม้

เรื่องแขนกั้นกระแทกเสารับไม้เป็นเรื่องที่อาจพบได้บ่อยครั้งเนื่องจากทุกครั้งที่ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้นและลงอาจมีบางจังหว่ะทำให้การยกลงของแขนกั้นมีแรงเหวี่ยงที่มากกว่าปกติ เช่น ยกขึ้นปุ๊ปยกลงทนที เมื่อระบบมีแรงเหวี่ยงตอนยกแขนกั้นลงมากขึ้นโอกาสที่ไม้กั้นรถยนต์จะกระแทกเสารับไม้ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย แอดมินจึงเขียนเรื่องราวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้ผู้ใช้งานทราบว่าการทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์เป็นอย่างไร? หากเกิดปัญหาแขนกั้นกระแทกเสารับถือเป็นเรื่องปกติหรือไม่? และประการสำคัญคือเราจะแก้ไขปัญหาแขนกั้นกระแทกเสารับได้อย่างไร? มาทำความเข้าใจพร้อมๆ กันดังข้อมูลต่อไปนี้

ไม้กั้นรถยนต์จะกระแทกเสารับไม้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ส่วนด้วยกันคือ
(1) ระยะเวลาการทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์ : การยกแขนกั้นขึ้นและยกแขนกั้นลงประเด็นเรื่องระยะเวลาที่แขนกั้นทำงานมีส่วนอย่างมากซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าแขนกั้นจะกระแทกเสารับไม้หรือไม่ ในตลาดไม้กั้นรถยนต์มีระยะการทำงาน 3 ระยะด้วยกัน คือ ทำงานภายใน 1 วินาที, ทำงานภายใน 3 วินาที, ทำงานภายใน 6 วินาที แอดมินต้องบอกว่ายิ่งไม้กั้นรถยนต์ทำงานเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะพบปัญหาแขนกั้นกระแทกเสารับก็มีมากขึ้นเท่านั้น
(2) ความยาวของแขนกั้น : เรื่องความยาวของแขนกั้นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ส่งผลให้เกิดปัญหาแขนกั้นกระแทกเสารับไม้ เมื่อชุดไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นลงแขนกั้นที่มีความยาวมากกว่าย่อมมีแรงเหวี่ยงที่ปลายไม้กั้นมากกว่าแขนกั้นที่มีความยาวน้อยกว่าแน่นอน ทั้งนี้อาจต้องดูระยะเวลาการทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์ตามข้อ (1) ประกอบด้วย
(3) สปริง : ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงของชุดไม้กั้นรถยนต์ สำหรับหน้างานที่ใช้งานชุดไม้กั้นรถยนต์มานาน หากมีปัญหาสปริงเสื่อม สปริงล้า ย่อมส่งผลให้เกิดแรงเหวี่ยงที่ปลายไม้กั้นมากขึ้น และแรงเหวี่ยงที่มากขึ้นก็ส่งผลให้โอกาสที่แขนกั้นจะกระแทกเสารับไม้มากขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้แอดมินต้องบอกว่าทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน เช่น หากเราใช้ไม้กั้นรถยนต์ยาว 4.5 เมตร ระยะเวลายกขึ้นลงของแขนกั้น 3 วิ จะมีแรงเหวี่ยงเมื่อยกไม้กั้นลงมากว่าการใช้ตู้ไม้กั้นรถยนต์ที่มีระยะเวลาทำงาน 6 วิ ซึ่งใช้แขนกั้นยาว 4.5 เมตรอย่างแน่นอน

tips : แนะนำชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบทาบบัตร รุ่น cmb3066 ระยะเวลาทำงาน 6 วินาที ไม้กั้นนิ่ง ยกลงได้อย่างนิ่มนวล หมดห่วงเรื่องแขนกั้นกระแทกเสารับ

ส่วนปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลให้การทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์มีแรงเหวี่ยงเพิ่มขึ้นได้แก่
1. ลม บางหน้างานจุดติดตั้งไม้กั้นรถยนต์เป็นช่องทางลม ลมที่พัดแรงจะส่งผลให้ในการยกลงของแขนกั้นกระแทกเสารับแรงขึ้นได้
2. มีอุปกรณ์ติดไว้ที่แขนกั้นเยอะเกินไปทำให้แขนกั้นมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ทำให้เมื่อแขนกั้นยกลงอาจเกิดการกระแทกเสารับได้
3. การตัดต่อแขนกั้น เช่น เมื่อแขนกั้นหักเราไม่เปลี่ยนแขนกั้นใหม่ใช้วิธีดามหรือตัดต่อยัดไส้แขนกั้นแทน แขนกั้นจะมีน้ำหนักไม่เท่าเดิมและหากหนักเกินกว่าระบบจะรับได้ในการยกลงจะมีแรงกระแทกเสารับ

หมายเหตุ ลูกค้าอาจต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเน้นการใช้งานนิ่งๆ เลื่อนๆ ช้าๆ หรือเน้นการทำงานที่รวดเร็ว เพราะหากเน้นไม้กั้นรถยนต์ที่ยกขึ้นยกลงรวดเร็วอาจพบว่ามีแรงเหวี่ยงที่ปลายไม้กั้นได้ แต่หากต้องการไม้กั้นรถยนต์ที่ทำงานนิ่งๆ นิ่มนวล แต่ทำงานช้าจะต้องเลือกไม้กั้นรถยนต์รุ่นที่ทำงาน 6 วิแทน
www.charoentech.com

คำแนะนำในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-10-26 19:43:49

บ่อยครั้งที่เรามักพูดกันเฉพาะข้อดีข้อเด่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าควรเลือกใช้เครื่องสแกนรุ่นไหน? และอีกส่วนคือวิธีการใช้งานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน เช่น เมื่อเกิดปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าติดสิทธิผู้ดูแลระบบควรทำอย่างไร? บันทึกเวลาหายสแกนไม่ติด

คู่มืออย่างย่อสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2020-10-25 19:08:31

ปัจจุบันการซื้อขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผ่านร้านค้าออนไลน์มีปริมาณมากขึ้นและแอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจหลักการทำงานรวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ร้านค้าออนไลน์มักส่งเครื่องสแกนพร้อมคู่มือการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าเรียนรู้

การสั่งงาน controller ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2020-10-24 09:53:33

แอดมินพบว่าลูกค้าที่ใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์แบบทาบบัตรหรือแบบอ่านบัตรอัตโนมัติ (ไม้กั้นอ่านบัตรระยะไกลระบบ easy pass) ล้วนมีข้อสงสัยเรื่องการบริการจัดการบัตรผ่าน จะจัดการบัตรผ่านได้อย่างไร? การควบคุมบริหารจัดการบัตรผ่านเป็นอย่างไรยุ่งยากหรือไม่? แอดมินต้องบอกว่าระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร