• Hotline: 087-984-2273

การจัดการข้อมูลบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องการจัดการข้อมูลบันทึกเวลาของเครื่องสแกนโดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีระบบจัดการหน่วยความจำ 2 แบบด้วยกันคือ (1) เมื่อบันทึกเต็มระบบจะไม่วนทับให้ (2) เมื่อบันทึกเต็มระบบจะวนทับให้ สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง hip เมื่อบันทึกเวลาเต็มแล้วเราจะต้องลบออกเท่านั้นระบบจะไม่วนทับให้ การจัดการจึงมี 2 ทางให้เลือกคือ (1) เข้าไปลบบันทึกเวลาออกตามแผนที่กำหนดไว้ (2) ปล่อยให้เครื่องสแกนแจ้งเตือนบันทึกเวลาเต็ม GLog Error แล้วจึงเข้าไปลบ และเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบจัดการหน่วยความจำของเครื่องสแกน hip มากขึ้น แอดมินแนะนำได้ดังนี้ 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าส่วนใหญ่จะมาพร้อมความสามารถในการเก็บบันทึกประวัติการสแกนเข้าออก (บันทึกเวลา) แม้เราจะใช้เครื่องสแกนสำหรับเปิดปิดประตูเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการบันทึกเวลาแต่เมื่อมีการสแกนสั่งเปิดประตูเครื่องสแกนก็จะเก็บบันทึกเวลาเหล่านั้นไว้อยู่ดี (ฟังก์ชั่นเก็บบันทึกเวลาไม่สามารถปิดหรือยกเลิกได้) หากไม่มีการจัดการบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้เมื่อหน่วยความจำเต็มเครื่องสแกนจะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมแสดงข้อความ GLog Error ให้ทราบ ซึ่งเครื่องสแกนจะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมแสดงข้อความดังกล่าวตลอดเวลาจนกว่าเราจะเคลียร์บันทึกเวลาออก ในการจัดการบันทึกเวลาสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. กรณีที่ใช้วิธีเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบ network เราสามารถตั้งค่าไว้ว่าต้องการเคลียร์บันทึกเวลาออกเมื่อไหร่ ซึ่งตามปกติโปรแกรมจะถูกตั้งค่าไว้ที่ 20% หากต้องการปรับเปลี่ยนลูกค้าสามารถปรับ % ได้ที่หน้า "เครื่องบันทึกเวลา" ทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโปรแกรมจะเทียบดู % ที่เราตั้งค่าไว้กับหน่วยความจำในเครื่องสแกน หากพบว่าบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้มีจำนวนมากกว่า % ที่ได้ตั้งค่าไว้โปรแกรมจะ pop up แจ้งเตือนให้เข้าไปลบบันทึกเวลาออกทันที เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบันทึกได้ 200,000 รายการ เราตั้งแจ้งเตือนบันทึกไว้ที่ 20% หากโปรแกรมตรวจพบบันทึกเวลาในเครื่องสแกนเกิน 40,000 รายการก็จะ pop up แจ้งเตือนให้เราทราบ 

2. กรณีที่ใช้วิธีดึงข้อมูลด้วย usb flash drive หรือลูกค้าบางรายใช้เครื่องสแกนสำหรับเปิดปิดประตูไม่สนใจการบันทึกเวลา ผู้ที่ใช้งานเครื่องสแกนแบบนี้จะต้องเข้าไปลบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนที่หน้าเครื่องสแกนเท่านั้น โดยสามารถตรวจเช็คบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเก็บไว้ได้ว่า ณ ตอนนี้เครื่องสแกนเก็บไว้เท่าไหร่? และสามารถสั่งลบบันทึกเวลาดังกล่าวที่หน้าเครื่องสแกนได้เลย

บันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นข้อมูลที่เฉพาะลบแล้วลบเลยไม่สามารถกู้หรือเรียกคืนได้ ก่อนการสั่งลบข้อมูลบันทึกเวลาให้ลูกค้าตรวจเช็คให้มั่นใจก่อนว่าเราได้โหลดบันทึกเวลาเหล่านั้นไว้แล้ว มีข้อมูลครบถ้วนพร้อมให้ใช้งาน เพราะเมื่อสั่งลบแล้วเราจะไม่สามารถเรียกคืนบันทึกเวลาเหล่านั้นกลับมาได้อีก
www.charoentech.com

การสอบยันเวลาทำงานในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและสแกนหน้า

2021-03-02 17:55:45

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้รายงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น (1) รายงานทั่วไปแบบแสดงบันทึกเวลาทั้งหมด รายงานนี้จะแสดงข้อมูลทั้งหมดใครสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าเวลาไหนเราสามารถเรียกดูประวัติได้อย่างละเอียด (2) รายงานคำนวณเวลา รายงานนี้จะนำบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

ระบบให้รายงาน excel ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2021-03-01 19:17:16

ฟังก์ชั่นให้รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 2 แบบคือ (1) เครื่องสแกนที่ให้รายงาน excel โดยตรง (2) เครื่องสแกนที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลาและส่งข้อมูลออก excel ได้ โดยเครื่องสแกนทั้ง 2 แบบเหมาะกับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน เรื่องราวในครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าหากลูกค้าต้องการใช้งาน

สัญญาณแจ้งสถานะบันทึกเวลาของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า

2021-02-28 15:23:48

แอดมินพบว่าลูกค้าหลายรายพบกับปัญหาเสียงตอบรับของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเบาเกินไป ซึ่งเมื่อพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าสำเร็จเครื่องสแกนจะส่งเสียงตอบรับ "บันทึกสำเร็จค่ะ" หรือเครื่องสแกนอาจส่งเสียงว่า "ลองใหม่อีกครั้งค่ะ" หากการสแกนครั้งนั้นไม่สำเร็จ แต่เสียงที่ดังออกมาจากเครื่องสแกนเบาเกินไปไม่สามารถสู้กับเสียงแวดล้อม