• Hotline: 087-984-2273

การสอบยันเวลาทำงานในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและสแกนหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้รายงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น (1) รายงานทั่วไปแบบแสดงบันทึกเวลาทั้งหมด รายงานนี้จะแสดงข้อมูลทั้งหมดใครสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าเวลาไหนเราสามารถเรียกดูประวัติได้อย่างละเอียด (2) รายงานคำนวณเวลา รายงานนี้จะนำบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสูตรคำนวณตามกะการทำงานที่เราตั้งค่าไว้และแสดงผลให้ทราบว่าพนักงานมาทำงานกี่ชั่วโมง สายหรือไม่กี่นาที ออกก่อนเวลาไหม? และหากไม่มีข้อมูลบันทึกเวลาในวันที่พนักงานต้องทำงานระบบจะแสดงผลว่าพนักงานขาดงาน เป็นต้น (3) รายงานสรุป รายงานกลุ่มนี้จะเป็นการนำข้อมูลผลการวิเคราะห์จากข้อ 2. มาสรุปให้เราทราบซึ่งเราสามารถเลือกดูได้ตามต้องการ เช่น ดูตามช่วงเวลาหรือดูเป็นเดือน และเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขออธิบายเรื่องความน่าเชื่อถือของรายงานสรุปเวลาตาม (3) ให้ได้ทราบกันว่า รายงานสรุปเวลาที่เราได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน?

tips : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s เครื่องสแกนสำหรับบันทึกเวลาทำงาน มาพร้อมแบตเตอรี่แบคอัพในตัว

ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถสอบยันรายงานได้ทุกส่วน เพราะเครื่องสแกนให้ได้ทั้งข้อมูลดิบ (ข้อมูลบันทึกเวลาที่ไม่ผ่านการประมวลผลใดๆ ใครสแกนเวลาไหนแสดงข้อมูลได้ทั้งหมด 100%) ตามรายละเอียดใน (1) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะแสดงบันทึกเวลาทั้งหมดที่พนักงานสแกน พนักงานสแกนกี่ครั้ง? สแกนที่เครื่องไหน? เวลาไหนบ้าง? เราสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด โดยรายงานในส่วนนี้มี 3 รายงานด้วยกัน ได้แก่ 
1.1 เวลาทำงาน > เวลาทำงาน
1.2 คำนวณเวลาทำงาน > แสดงข้อมูลทั้งหมด
1.3 คำนวณเวลาทำงาน > ข้อมูลดูแบบง่าย
ในส่วนของข้อมูลคำนวณเวลา โปรแกรมจะนำข้อมูลดิบตามข้อ (1) มาประมวลผลตามสูตรคำนวณเวลาเข้าออกงานของพนักงานและแสดงรายงานให้เราทราบตามข้อ (2) ซึ่งรายงานส่วนนี้จะมี 1 รายงานคือ
2.1 คำนวณเวลาทำงาน > คำนวณโดยกะการทำงาน
และใน (3) รายงานสรุป ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้รายงานได้ 4 รูปแบบคือ
3.1 คำนวณเวลาทำงาน > สรุปการทำงาน
3.2 คำนวณเวลาทำงาน > สรุปการทำงาน ขาด/ลา/มาสาย
3.3 คำนวณเวลาทำงาน > สรุปการทำงาน ขาด/ลา/มาสาย (รายเดือน)
ในการสอบยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าลูกค้าสามารถเรียกดูรายงานสรุปเพื่อดูผลการทำงานของพนักงาน หากมีข้อสงสัยให้เรียกดูรายงานคำนวณโดยกะการทำงาน รายงานนี้จะแจกแจงรายละเอียดของผลสรุปดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยในการคำนวณเวลาของรายงานนี้สามารถเรียกดูรายงานแสดงข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลดูแบบง่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลดิบเพื่อตรวจเช็คข้อมูลที่ต้นทาง 

การสอบยันข้อมูลในระบบของเครื่องสแกนนิ้วและใบหน้าถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
www.charoentech.com

ระบบตั้งตารางเวลาทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2021-04-14 19:47:22

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงกะการทำงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งระบบคำนวณเวลาตามกะจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ในระบบได้เช่น รายงานขาด ลา มาสาย โอที ซึ่งระบบจะแยกให้ผู้ใช้งานเห็นว่าในแต่ละวันพนักงานทำงานกี่ชั่วโมง? มาสายกี่นาที? ทำโอทีกี่ชั่วโมง? ขาดงานหรือไม่?

ระบบการทำงานของไม้กั้นรถยนต์ easy pass

2021-04-13 17:17:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ระบบนี้ทำงานด้วยการรับส่งสัญญาณบลูทูธระหว่างบัตรผ่านและเครื่องอ่านบัตร ชุดไม้กั้นรยถนต์ระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass อ่านบัตรได้ไกลสุด 30 เมตร (กรณีที่ไม่มีอะไรมาบดบัง ทดสอบด้วยการใช้บัตรผ่านอ่านนอกรถ) แต่เมื่อนำบัตรผ่านไว้ในรถจะอ่านได้ประมาณ 5-20 เมตร

การจัดการข้อมูลในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อพนักงานลาออก

2021-04-12 17:36:12

เรื่องการลาออกและการเข้าใหม่ของพนักงานเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องเจอ บางหน่วยงานอาจมีการเข้าออกบ่อยหน่อยแต่บางหน่วยงานนานๆ ครั้งจะมีการลาออกของพนักงาน ถามว่าเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่และเมื่อมีพนักงานลาออกไปเราจะต้องจัดการอย่างไรในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า? สำหรับเรื่องราวครั้งนี้