• Hotline: 087-984-2273

อัพเดทข้อมูลพนักงานแก้ไขปัญหาสแกนยากสแกนไม่ติด

แอดมินพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามักเจอคือ เมื่อใช้งานเครื่องสแกนไประยะหนึ่งมักพบว่ามีพนักงานบางท่านไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือหรือไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ หรือบางครั้งผู้ใช้งานบางท่านสแกนได้ยากจะต้องสแกนหลายครั้งจึงจะบันทึกเวลาได้สำเร็จ อาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกราย ปัญหาเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 2 ส่วนด้วยกันคือ (1) ข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ใช้งานเอง (2) ข้อมูลของพนักงานที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจสาเหตุและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนสำหรับสั่งงานอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน ในการทำงานของระบบเราจะต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในระบบของเครื่องสแกนก่อน เมื่อผู้ใช้งานมาสแกนระบบจะเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้งานกับข้อมูลในระบบที่เก็บไว้หากข้อมูลถูกต้องตรงกันระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะยอมให้ผ่านได้ (การยืนยันตัวตนสำเร็จ) แต่หากการเปรียบเทียบยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานไม่สำเร็จระบบจะไม่สั่งงานใดๆ กรณีที่พบว่าเมื่อใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่าพนักงานบางท่านไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าได้เกิดได้จากสาเหตุดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของผู้ใช้งาน เนื่องจากการเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะเป็นการเก็บค่าคงที่ เครื่องสแกนบางรุ่นอาจมีการอัพเดทข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานได้บ้างแต่หากผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพมากเกินไปจะทำให้การสแกนเพื่อยืนยันตัวตนทำได้ยากขึ้น เช่น ตอนเก็บข้อมูลพนักงานมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัม เมื่อเวลาผ่านไปพนักงานท่านดังกล่าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 65 กิโลกรัม แน่นอนว่าเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นย่อมทำให้ร่างกายของลูกค้าเปลี่ยนไป ใบหน้าก็อาจบวมขึ้น แก้มเยอะขึ้น นิ้วมือใหญ่ขึ้น ร่องของลายนิ้วมือตื้นขึ้น บานขึ้น บางขึ้น จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่สามารถเปลี่ยบเทียบข้อมูลกับระบบได้
2. การเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าต้นฉบับที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่สมบูรณ์ เช่น ได้ความละเอียดไม่คมชัดมากพอ เมื่อระยะเวลาผ่านไปกายภาพของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้พนักงานสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงานทำได้ยาก สแกนหลายๆ ครั้งจึงจะบันทึกเวลาได้ เป็นต้น 

การแก้ไขปัญหาพนักงานไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าได้ สามารถแก้ไขด้วยการอัพเดทข้อมูลของพนักงานใหม่ แอดมินแนะนำให้ฝ่ายบุคคลอัพเดทลายนิ้วมือและใบหน้าของพนักงานใหม่อีกครั้งเพื่อให้เครื่องสแกนจดจำข้อมูลอัตลักษณ์ของพนักงานใหม่อีกครั้ง หลังจากที่อัพเดทข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนแล้วพนักงานก็จะสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าได้ง่ายขึ้น
www.charoentech.com

ระบบตั้งตารางเวลาทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2021-04-14 19:47:22

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงกะการทำงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งระบบคำนวณเวลาตามกะจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ในระบบได้เช่น รายงานขาด ลา มาสาย โอที ซึ่งระบบจะแยกให้ผู้ใช้งานเห็นว่าในแต่ละวันพนักงานทำงานกี่ชั่วโมง? มาสายกี่นาที? ทำโอทีกี่ชั่วโมง? ขาดงานหรือไม่?

ระบบการทำงานของไม้กั้นรถยนต์ easy pass

2021-04-13 17:17:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ระบบนี้ทำงานด้วยการรับส่งสัญญาณบลูทูธระหว่างบัตรผ่านและเครื่องอ่านบัตร ชุดไม้กั้นรยถนต์ระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass อ่านบัตรได้ไกลสุด 30 เมตร (กรณีที่ไม่มีอะไรมาบดบัง ทดสอบด้วยการใช้บัตรผ่านอ่านนอกรถ) แต่เมื่อนำบัตรผ่านไว้ในรถจะอ่านได้ประมาณ 5-20 เมตร

การจัดการข้อมูลในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อพนักงานลาออก

2021-04-12 17:36:12

เรื่องการลาออกและการเข้าใหม่ของพนักงานเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องเจอ บางหน่วยงานอาจมีการเข้าออกบ่อยหน่อยแต่บางหน่วยงานนานๆ ครั้งจะมีการลาออกของพนักงาน ถามว่าเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่และเมื่อมีพนักงานลาออกไปเราจะต้องจัดการอย่างไรในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า? สำหรับเรื่องราวครั้งนี้