• Hotline: 087-984-2273

ระบบตั้งตารางเวลาทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงกะการทำงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งระบบคำนวณเวลาตามกะจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ในระบบได้เช่น รายงานขาด ลา มาสาย โอที ซึ่งระบบจะแยกให้ผู้ใช้งานเห็นว่าในแต่ละวันพนักงานทำงานกี่ชั่วโมง? มาสายกี่นาที? ทำโอทีกี่ชั่วโมง? ขาดงานหรือไม่? ออกก่อนเวลาหรือเปล่า? และสามารถสรุปข้อมูลเป็นช่วงเวลาหรือเป็นเดือนตามที่ผู้ใช้งานต้องการ (หากไม่กำหนดกะการทำงานจะดูได้แค่รายงานพื้นฐานเท่านั้น) ในการให้รายงานคำนวณเวลาตามกะของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งตารางเวลากะของผู้ใช้งานเอง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการตั้งกะการทำงานของเครื่องสแกนมากขึ้นแอดมินอธิบายได้ดังนี้

ระบบจัดการกะของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องตั้งค่าตารางเวลา 3 ส่วนด้วยกันคือ
(1) ตั้งตารางเวลา -เมนูตั้งตารางเวลา > ข้อ 1. ตั้งตารางเวลา
(2) ตั้งกะการทำงาน -เมนูตั้งตารางเวลา > ข้อ 2. ตั้งกะการทำงาน
(3) กำหนดกะให้พนักงาน -เมนูตั้งตารางเวลา > ข้อ 3. ตั้งตารางทำงานของพนักงาน
โดยทั้ง 3 ข้อมีความเกี่ยวเนื้องสอดคล้องกันคือ เราจะต้องหยิบกะตามข้อ (2) มากำหนดให้พนักงานในข้อ (3) ซึ่งกะนั้นก็จะถูกกำหนดเวลาไว้ในข้อ (1) ซึ่งในมุมมองของแอดมินคิดว่าข้อ (1) คือประเด็นแรกและเป็นประเด็นที่สำคัญสุดเพราะหากลูกค้ามีหลายกะ ให้พนักงานสับเปลี่ยนเวียนกันไป กรณีที่ตั้งตารางเวลาไม่ถูกต้องระบบจะคำนวณเวลาให้ผิดพลาด ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจข้อ (1) กันว่าในการตั้งตารางเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละช่องหมายความว่าอย่างไร?

รายละเอียดการตั้งตารางเวลาในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า
ชื่อตาราง : เรากำหนดเองได้เลย ใช้ชื่ออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ
เวลาเข้างาน : คือเวลาที่ให้เข้างานจริงๆ เช่น 08.30 น. เป็นต้น
เวลาออกงาน : คือเวลาที่ให้ออกงานจริงๆ เช่น 17.30 น. เป็นต้น
สายได้ : คือหากพนักงานจะต้องเข้างาน 08.30 น. เราให้สายได้กี่นาที หากอยู่ในเวลาดังกล่าวจะไม่ถึอว่าสาย
ออกก่อนได้ : คือหากพนักงานจะต้องออกงาน 17.30 น. เราให้ออกก่อนเวลาได้ไหม? ถ้าได้ก็ระบุลงไปได้เลย หากก่อนก่อนภายในระยะเวลานั้นก็ถือว่าปกติ
เริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ : เป็นเวลาที่ให้พนักงานสแกนเข้างาน หากเวลาเข้างาน 08.30 น. พนักงานจะมาสแกนตอนกี่โมง เช่น ให้สแกนได้ตั้งแต่ 06.00 น.
เข้างานได้ภายในเวลา : เป็นการกำหนดไว้ว่าหากพนักงานมาสายก็ยังให้ระบบคำนวณเวลาให้ เช่น เข้างานจริง 08.30 น. แต่เราให้เข้างานได้ภายใน 11.00 น. พนักมาสแกนในช่วงเวลานี้ระบบก็จะนำไปคิดคำนวณสายให้ แต่หากพนักงานสแกนหลัง 11.00 น. ระบบจะแจ้งว่าพนักงานไม่สแกนเข้า
ออกงานได้ตั้งต่ : คือการให้สแกนเพื่อออกงานได้ตั้งแต่ช่วงไหน? 
ออกงานได้ภายใน : คือการให้สแกนเพื่อออกงานได้ถึงเมื่อไหร่? อันนี้กำหนดยาวๆ ได้เลย เช่น 23.30 น. เพื่อให้ครอบคลุมการสแกนของพนักงาน

หมายเหตุ กรณีที่เราตั้งตารางเวลาผิดพลาดทำให้ระบบคำนวณกะการทำงานไม่ถูกต้องเราสามารถกลับไปแก้ไขสูตรการตั้งกะการทำงานใหม่ได้ เมื่อแก้ไขเสร็จให้กลับมาคำนวณเวลาดูอีกครั้ง ระบบจะประมวลผลให้ใหม่ตามการตั้งค่าอัพเดทล่าสุด เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือข้อกำหนดของตารางเวลาได้เสมอไม่กระทบต่อข้อมูลการสแกนของพนักงาน
www.charoentech.com

การใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ easy pass ร่วมกับมอเตอร์ประตูเลื่อน

2021-05-08 16:42:41

ระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass หรือระบบทาบบัตรมักนิยมนำมาใช้งานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งเมื่อนำระบบอ่านบัตรมาใช้งานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์ก็จะทำให้ชุดไม้กั้นรถยนต์สามารถทำงานได้อัตโนมัติ เช่น เมื่อนำเอาระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass มาทำงานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์ได้จากระยะไกล

อาการที่บ่งบอกว่าฐานข้อมูลโปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าเต็ม

2021-05-07 21:13:01

จากประสบการณ์ในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบไม้กั้นรถยนต์มานานกว่า 10 ปี เราพบว่าโปรแกรมที่ใช้งานได้ดี เสถียร ไม่พบปัญหา error หรือปัญหาจุกจิกกวนใจเล็กๆ น้อยๆ กวนใจลูกค้า คือ (1) โปรแกรม premium time โปรแกรมนี้คือโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การทำงานของระบบ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2021-05-06 17:17:55

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขออธิบายถึงการทำงานของระบบสิทธิ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่ามีกี่ส่วน? สิทธิ admin มีกี่ระดับ? การทำงานของ admin ในแต่ละส่วนสัมพันธ์กันหรือไม่? และเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนทราบว่าประโยชน์และความสำคัญของสิทธิ admin คืออะไร? จะให้โทษยังไงแก่ลูกค้า