• Hotline: 087-984-2273

วิธีดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนิ้วและใบหน้าเข้าโปรแกรมทำได้กี่วิธี

ด้วยความสามารถที่หลากหลายของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการดึงข้อมูลเข้าโปรแกรมคำนวณเวลาได้หลายวิธี แต่ละวิธีใช้รูปแบบการตั้งค่าและมีอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้งานร่วมต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทราบรูปแบบการดึงข้อมูลบันทึกเวลาของเครื่องสแกนแอดมินจึงเขียนเรื่องราวครั้งนี้ขึ้น โดยเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) ช่องทางการดึงข้อมูลบันทึกเวลาออกจากเครื่องสแกน (2) การนำข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเข้าโปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

ส่วนใหญ่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและบันทึกเวลาเก็บไว้ในหน่วยความจำ หลังจากนั้นจะส่งบันทึกเวลาให้โปรแกรมคำนวณเวลาเป็นตัวจัดการข้อมูลต่อ เช่น สรุปเวลาทำงานแสดงผลเวลาเข้าออกของพนักงานในรูปแบบต่างๆ และจะมีเครื่องสแกนเพียงไม่กี่รุ่นที่สามารถให้รายงาน excel ได้โดยตรง เครื่องสแกนรุ่นที่ให้รายงาน excel โดยตรงจะรองรับช่องทางการดึงข้อมูลผ่าน usb flash drive เท่านั้น เช่น cmi688, cmi686, cmi689 ส่วนรุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมรองรับการดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าโปรแกรมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. usb flash drive : การดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนผ่านช่องทางนี้ถือเป็นช่องทางมาตรฐานที่เครื่องสแกนทุกรุ่นทำได้ ซึ่งเครื่องสแกนจะรองรับ usb 2.0 หากใช้ usb เวอร์ชั่นที่สูงกว่านี้อาจมีปัญหาเรื่องการดึงข้อมูลได้
2. ผ่านสายแลน : การใช้งานด้วยวิธีนี้ลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อสายแลนจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปที่เร้าเตอร์หรือหลังคอมพิวเตอร์ จะต้องกำหนด ip ของคอมพิวเตอร์และกำหนด ip ของเครื่องสแกนให้อยู่ในวงเดียวกันจึงจะทำได้ (กรณีที่ผ่านเร้าเตอร์ไม่ต้องกำหนด ip ให้คอมพิวเตอร์เพราะเร้าเตอร์จะแจง ip ให้คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ)
3. ผ่านสาย usb data link : การดึงข้อมูลด้วยวิธีนี้เป็นการดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณคล้ายๆ ระบบแลนแต่เราเปลี่ยนเป็นใช้สาย usb data link แทน (สาย usb data link จะแถมไปกับเครื่องสแกนตอนสั่งซื้อ) 
4. ผ่าน wifi : ช่องทางนี้ถือเป็นช่องทางที่โรงงานผู้ผลิตเปิดตัวจำหน่ายมากว่า 10 ปี แต่การเชื่อมต่อผ่าน wifi ณ ขณะนั้นยังไม่เป็นที่นิยมนัก อาจเป็นเพราะความเสถียรของสัญญาณ wifi ที่ยังไม่นิ่ง ต่างจากปัจจุบันที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกหาเป็นอันดับต้นๆ เพราะสะดวกไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยาก

ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเข้าโปรแกรมคำนวณเวลา แอดมินจะอ้างอิงจากรูปแบบการดึงข้อมูลที่ลูกค้าเลือกใช้แอดมินอธิบายได้ดังนี้
1. หากลูกค้าใช้วิธีดึงข้อมูลด้วย usb flash drive สามารถนำบันทึกเวลาเข้าโปรแกรมได้ที่เมนูนำเข้า usb 
2. หากลูกค้าใช้วิธีเชื่อมต่อผ่านสายแลนหรือ wifi สามารถเลือกได้ว่าต้องการดึงข้อมูลแบบไหน? สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบคือ
2.1 ดึงเองเป็นครั้งๆ ตามต้องการ : เมื่อไหร่ที่ต้องการข้อมูลให้เข้าโปรแกรมคำนวณเวลาจากนั้นเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าและสั่งดาวน์โหลดบันทึกเวลา
2.2 ดึงอัตโนมัติแบบกำหนดช่วงเวลา : เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าต้องการให้โปรแกรมดึงข้อมูลเวลาไหนบ้าง กำหนดได้ทุกวัน วันล่ะ 5 ช่วงเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะดึงเวลาจากเครื่องสแกนให้อัตโนมัติ
2.3 ดึงอัตโนมัติแบบ real time : เราเพียงเลือกใช้โหมด real time โปรแกรมก็จะดึงเวลาให้เราอัตโนมัติทันทีที่พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า เมื่อพนักงานสแกนสำเร็จโปรแกรมจะดังเวลาให้อัตโนมัติทันที

หมายเหตุ การเลือกใช้วิธีดึงบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าตามข้อ 2.2 และ 2.3 ลูกค้าจะต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ต้องการให้ดึงข้อมูลไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถทำงานได้
www.charoentech.com

การใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ easy pass ร่วมกับมอเตอร์ประตูเลื่อน

2021-05-08 16:42:41

ระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass หรือระบบทาบบัตรมักนิยมนำมาใช้งานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งเมื่อนำระบบอ่านบัตรมาใช้งานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์ก็จะทำให้ชุดไม้กั้นรถยนต์สามารถทำงานได้อัตโนมัติ เช่น เมื่อนำเอาระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass มาทำงานร่วมกับชุดไม้กั้นรถยนต์จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์ได้จากระยะไกล

อาการที่บ่งบอกว่าฐานข้อมูลโปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าเต็ม

2021-05-07 21:13:01

จากประสบการณ์ในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบไม้กั้นรถยนต์มานานกว่า 10 ปี เราพบว่าโปรแกรมที่ใช้งานได้ดี เสถียร ไม่พบปัญหา error หรือปัญหาจุกจิกกวนใจเล็กๆ น้อยๆ กวนใจลูกค้า คือ (1) โปรแกรม premium time โปรแกรมนี้คือโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การทำงานของระบบ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

2021-05-06 17:17:55

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขออธิบายถึงการทำงานของระบบสิทธิ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าว่ามีกี่ส่วน? สิทธิ admin มีกี่ระดับ? การทำงานของ admin ในแต่ละส่วนสัมพันธ์กันหรือไม่? และเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานเครื่องสแกนทราบว่าประโยชน์และความสำคัญของสิทธิ admin คืออะไร? จะให้โทษยังไงแก่ลูกค้า