• Hotline: 087-984-2273

ขอบเขตเวลาที่ต้องระบุในการตั้งตารางเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจระบบจัดการเวลาในการตั้งตารางเวลาให้พนักงานกันบ้าง กว่าจะได้รายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสายและโอที ลูกค้าจะต้องมีการตั้งกะการทำงานให้พนักงานก่อน เมื่อลูกค้าตั้งกะให้พนักงานเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะนำบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผลตามสูตรเวลาทำงานที่ถูกกำหนดไว้และสรุปออกมาเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ เราสามารถเลือกดูรายงานได้หลายแบบ มีทั้งแบบง่ายๆ ไปจนถึงสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที แต่การจะได้มาซึ่งรายงานนี้ลูกค้าจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของขอบเขตเวลาในการตั้งตารางเวลาก่อนระบบจึงจะให้รายงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสัมพันธ์ของการตั้งเวลาในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินอธิบายได้ดังนี้

การให้รายงานคำนวณเวลาสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องผ่านการตั้งค่า 3 ขั้นตอนคือ (1) ตั้งตารางเวลา (2) ตั้งกะการทำงาน (3) นำกะการทำงานไปกำหนดให้พนักงาน ซึ่งการทำงานของ 3 ขั้นตอนนี้มีความสัมพันธ์กันดังนี้ กะที่นำไปกำหนดให้พนักงานในข้อ 3 จะเป็นการนำข้อมูลการตั้งกะในข้อ 2 มาใช้งานและการตั้งกะในข้อ 2 จะนำข้อมูลเวลาทำงานในข้อ 1 มาเป็นเงื่อนไขในการคำนวณ ดังนั้นหัวใจหลักของการตั้งกะการทำงานให้พนักงานคือข้อ 1 การตั้งตารางเวลา หากลูกค้าตั้งตารางเวลาผิดจะทำให้การคำนวณเวลาทำงานของพนักงานผิดไปด้วย ในการตั้งตารางเวลาทำงานมีส่วนประกอบด้วยกัน 3 ส่วนคือ (1) เวลาทำงานจริง (2) เวลาที่ให้สายหรือออก่อนได้ (3)่ ช่วงเวลาที่กำหนดให้โปรแกรมนำข้อมูลบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล ในมุมมองของแอดมินการตั้งค่าข้อ 3 ถือว่ายากที่สุด 

ความสัมพันธ์ของเวลาจะต้องกำหนดให้ถูกต้องเพื่อใช้ตั้งตารางเวลาในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
ข้อมูลส่วนที่ 1 : เวลาเข้างานออกงานจริง
1. ชื่อตารางเวลา : กำหนดได้เอง แต่ถ้าให้ง่ายแนะนำให้ใช้นำเวลาเข้าออกงานมาเป็นชื่อ เช่น เข้างาน 08.00 ออกงาน 17.00 ให้ตั้งชื่อตารางเวลาว่า 08.00-17.00 เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน
2. เวลาเข้างาน : เป็นเวลาที่กำหนดให้เข้างานจริง เช่น 08.00 
3. เวลาออกงาน : เป็นเวลาที่กำหนดให้เลิกงานจริง เช่น 17.00
ข้อมูลส่วนที่ 2 : เวลายืดหยุ่นที่หน่วยงานอนุญาตให้เลทหรือให้มาสายได้
4. ให้สายได้ : หากไม่อนุญาตให้สายใส่ 0 แต่ถ้าอนุญาตให้สายได้ให้ใส่จำนวนนาทีที่ให้สายได้ลงไป
5. ให้ออก่อนได้ : หากไม่อนุญาตให้ออกก่อนเวลาใส่ 0 แต่หากอนุญาตให้ออกก่อนเวลาได้ใส่เวลาลงไปได้เลย

อธิบายเพิ่มเติมได้คือ ข้อ 4 และข้อ 5 เป็นข้อกำหนดที่บอกว่าพนักงานสามารถเข้าเลทงานได้ไหม? หรือออกงานก่อนเวลาได้ไหม? เช่น หากเวลาเข้างานคือ 08.00 ไม่อนุญาตให้สาย หากพนักงานมาสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าหลัง 08.00 โปรแกรมก็จะตีว่าสายทันที แต่หากบอกว่าสายได้ 15 นาที หากพนักงานสแกนหลัง 08.00 แต่ไม่เกิน 08.15 แสดงว่าไม่สาย โปรแกรมจะคิดเวลาสายให้หลัง 08.15 เป็นต้น และเช่นกันกับการออกก่อนเวลาหากกำหนดให้เลิกงาน 17.00 พนักงานสแกนออก่อนเวลาได้ไหม? 

เรื่องราวถัดไปเราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ของการกำหนดเวลาในข้อมูลส่วนที่ 3 กัน (ส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญเป็นตัวกำหนดหลักว่ารายงานคำนวณเวลาที่ได้ถูกต้องหรือไม่?)
www.charoentech.com

ปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb ของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า

2021-09-17 12:17:17

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive โดยปัญหาที่แอดมินเจอบ่อยครั้งสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ลูกค้าไม่สามารถโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนด้วย usb ได้ ลูกค้าบางรายพบว่าเครื่องสแกนฟ้อง error no u-dist ในขั้นตอนดาวน์โหลดจึงไม่สามารถโหลดไฟล์บันทึก

การเลือกใช้ ups สำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-09-16 16:11:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการสำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่าไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ทำงานด้วยไฟฟ้าเมื่อมีไฟระบบก็จะทำงานได้ ยกแขนกั้นขึ้นยกแขนกั้นลงได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟดับหรือระบบไม่สามารถจ่ายไฟให้ชุดไม้กั้นรถยนต์ได้ไม้กั้นรถยนต์ก็จะไม่สามารถทำงานได้และจะค้างอยู่อย่างนั้น เรียกได้ว่าไฟดับตอนไหนไม้กั้น

อัพเกรดระบบบันทึกเวลาเป็นเครื่องสแกนฝ่ามือและเครื่องอ่าน qr code

2021-09-15 18:24:27

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งทำให้เราสามารถสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงานหรือสั่งเปิดปิดประตูได้จากหลากหลายช่องทางมากขึ้น เปลี่ยนจากเดิมๆ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการสแกนได้แค่ ลายนิ้วมือ ใบหน้า บัตรแลรหัสผ่าน เป็นเพิ่มการสแกนด้วยฝ่ามือและ qr code