• Hotline: 087-984-2273

รหัส register ในโปรแกรมของระบบไม้กั้นรถยนต์

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะใกล้หรือแบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass และใช้โปรแกรม access control ควบคุมสิทธิ์ของบัตรผ่าน เช่น จะให้ใครผ่านเข้าออกหรือไม่ให้ใครผ่านเข้าออก การเพิ่มสิทธิ์ การลบสิทธิ์ การบล็อคบัตรผ่าน การกำหนดวันเริ่มต้นใช้งานวันสินสุดการใช้งานของบัตรผ่าน เมื่อลูกค้าใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์และโปรแกรม access control ไปได้สักระยะโปรแกรมจะแจ้งเตือนหมดอายุและผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลต่ออายุเพื่อเข้าใช้โปรแกรม หากไม่สามารถกรอกข้อมูลที่ถูกต้องได้ครบถ้วนจะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมต่อได้ 

การแจ้งเตือนให้ต่ออายุ license ของโปรแกรม access control โปรแกรมจะแจ้งเตือนตอนเราเปิดใช้งานใหม่ ซึ่งเมื่อลูกค้าสั่งเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมจะแสดง pop up ให้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ข้อความที่แสดงคือ "the evalution period expired. please register" หากลูกค้ากรอกข้อมูลทั้ง 3 ช่องไม่ถูกต้องลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ สำหรับข้อมูลแต่ละช่องที่ลูกค้าต้องกรอกเพื่อลงทะเบียนได้แก่

the evalution period expired. please register
company name : hip (ช่องที่ 1 ให้ระบุ hip)
building company : bangkok (ช่องที่ 2 ให้ระบุ bangkok)
register code : 2004 (ช่องที่ 3 ให้ระบุ 2004) 

หลังจากลูกค้ากรอกข้อมูลทั้ง 3 ช่องครบถ้วนให้ลูกค้ากด ok โปรแกรมก็จะแสดงข้อความยินดีต้อนรับขึ้นมา จากนั้นให้กด ok และก็เข้าใช้งานโปรแกรม access control ได้ตามปกติ.. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์และ controller ของทาง hip หรือลูกค้าที่ไม่สามารถกรอก code ลงทะเบียนโปรแกรมได้สำเร็จ (โปรแกรมบางเวอร์ชั่นอาจใช้รหัสยืนยันต่างกัน) ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อได้ดังนี้
1. หากไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายได้และไม่สามารถใส่รหัสลงเทียนได้สำเร็จ ให้ติดตั้งโปรแกรม access control ใหม่อีกครั้งโดยให้ดำเนินการดังนี้
1.1 ให้ copy ฐานข้อมูลของโปรแกรม access control ออกมาก่อน ไฟล์ฐานข้อมูลจะอยู่ที่ drive c > access control > iccard3000 (iccard3000 คือฐานข้อมูล)
1.2 ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรม access control ออกจากคอมพิวเตอร์
1.3 ให้ติดตั้งโปรแกรม access control อีกครั้ง
1.4 เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จให้นำฐานข้อมูล iccard3000 ที่ได้ copy ไว้ไปวางที่เดิม (นำไปวางที่ drive c > access control -วางทับไฟล์เดิมได้เลย)
2. เปิดใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้สำเร็จลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมต่อได้ แต่ปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์ บัตรผ่านที่เคยผ่านเข้าออกได้ ณ ช่วงเวลานี้ยังคงผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติ
หมายเหตุ 2. การติดตั้งโปรแกรม access conrol ใหม่อีกครั้งจะช่วยให้ลูกค้าใช้โปรแกรมได้ต่อไปอีกระยะจนกว่า license ของโปรแกรมจะหมดอายุอีกครั้ง เมื่อ license ของโปรแกรม access control หมดอายุจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเช่นเดิมจึงจะใช้งานต่อได้ (สามารถใช้รหัสเดิมได้) หากไม่สามารถกรอกข้อมูลที่ถูกต้องได้ก็จะต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้งเช่นเดิม แต่หากกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้สำเร็จลูกค้าก็จะใช้งานโปรแกรมไม้กั้นรถยนต์ได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุ
หมายเหตุ 3. แอดมินเองก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่โปรแกรมที่ใช้ในระบบไม้กั้นรถยนต์จะแจ้งเตือนหมดอายุ เพราะ license เริ่มต้นใช้งานจะถูกฝังไว้ในโปรแกรมแต่ละเวอร์ชั่นซึ่งระยะเวลาที่ทางโรงงานฝังไว้ไม่เท่ากัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โปรแกรมแจ้งขอรหัสลงทะเบียนลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นระบบจึงจะยอมให้ใช้งานต่อได้
www.charoentech.com

ปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb ของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า

2021-09-17 12:17:17

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive โดยปัญหาที่แอดมินเจอบ่อยครั้งสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ลูกค้าไม่สามารถโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนด้วย usb ได้ ลูกค้าบางรายพบว่าเครื่องสแกนฟ้อง error no u-dist ในขั้นตอนดาวน์โหลดจึงไม่สามารถโหลดไฟล์บันทึก

การเลือกใช้ ups สำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-09-16 16:11:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการสำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่าไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ทำงานด้วยไฟฟ้าเมื่อมีไฟระบบก็จะทำงานได้ ยกแขนกั้นขึ้นยกแขนกั้นลงได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟดับหรือระบบไม่สามารถจ่ายไฟให้ชุดไม้กั้นรถยนต์ได้ไม้กั้นรถยนต์ก็จะไม่สามารถทำงานได้และจะค้างอยู่อย่างนั้น เรียกได้ว่าไฟดับตอนไหนไม้กั้น

อัพเกรดระบบบันทึกเวลาเป็นเครื่องสแกนฝ่ามือและเครื่องอ่าน qr code

2021-09-15 18:24:27

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งทำให้เราสามารถสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงานหรือสั่งเปิดปิดประตูได้จากหลากหลายช่องทางมากขึ้น เปลี่ยนจากเดิมๆ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการสแกนได้แค่ ลายนิ้วมือ ใบหน้า บัตรแลรหัสผ่าน เป็นเพิ่มการสแกนด้วยฝ่ามือและ qr code