• Hotline: 087-984-2273

ระบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

การใช้งานเครื่องสแกนแบบ real time คือหนึ่งในความต้องการของลูกค้าซึ่งแอดมินพบว่าผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต้องการดึงเวลาเข้าโปรแกรม 2 รูปแบบด้วยกันคือ (1) ต้องการใช้ usb flash drive เพราะมองว่าสะดวกไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยาก (2) ต้องการดึงผ่านระบบ network อาจเป็นสายแลนหรือผ่าน wifi ก็ได้ เพราะมองว่าง่ายทำได้ที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเดินไปดึงเองที่เครื่องสแกน ในการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเข้าโปรแกรมผ่านระบบ network แยกย่อยความต้องการได้อีก 3 รูปแบบคือ (2.1) ดึงข้อมูลเองเมื่อต้องการ-การทำงานแบบนี้ลูกค้าใช้เยอะสุด (2.2) ดึงข้อมูลอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (2.3) ดึงข้อมูลอัตโนมัติแบบ real time สแกนผ่านปุ๊ปให้เครื่องสแกนส่งบันทึกเวลาเข้าโปรแกรมปั๊ปแบบทันทีทันใด เป็นต้น

ในการตั้งค่าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานแบบ real time ดึงเวลาอัตโนมัติเมื่อพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าผ่านเวลาจะวิ่งเข้าโปรแกรมทันที ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. โปรแกรมคำนวณเวลา hip time 4.0 (โปรแกรมนี้รองรับเฉพาะเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า series s เท่านั้น เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s, ci690s, ci691s เครื่องสแกนใบหน้า cmif65s, cmif68s, cmif75s, cif69s, cif69s touch, cif76s, cif77s เป็นต้น) เพื่อให้เครื่องสแกนสามารถส่งข้อมูลแบบ real time ได้ให้ตั้งค่าดังนี้
1.1 ในโปรแกรม hip time 4.0 ขั้นตอนการตั้งค่าเชื่อมต่อเครื่องสแกน "เมนูเครื่องสแกน" ให้ติ๊กเลือก "ดึงเวลาการบันทึกทันที"
1.2 ในโปรแกรม hip time 4.0 ขั้นตอนการตั้งบริษัท "เมนูข้อมูลบริษัท" ให้ติ๊กเลือก "ให้ระบบดึงข้อมูลการบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติ" 
1.3 การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาแบบ real time จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเข้าโปรแกรม hip time 4.0 จะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเปิดโปรแกรมไว้เท่านั้น ในกรณีที่ปิดโปรแกรมปิดคอมพิวเตอร์ไว้ระบบจะดึงเวลาย้อนหลังให้เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม
2. โปรแกรม premium time (เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า hip ทุกรุ่นใช้ร่วมกับโปรแกรมนี้ได้) ในการตั้งค่าเพื่อดึงข้อมูลแบบ real time ให้ดำเนินการดังนี้
2.1 ในเครื่องสแกน ที่เมนู "ตั้งค่า > เครือข่าย > ip server" ให้กำหนด ip server เป็นเลข ip เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม
2.2 ในโปรแกรม premium time ที่เมนู "realtime moniter" ให้ระบุ udp prot เป็นเลขเดียวกันกับ server port ในเครื่องสแกน จากนั้นให้ start 
2.3 การทำงานของฟังก์ชั่น real time จะทำงานก็ต่อเมื่อลูกค้าเปิดโปรแกรมและเปิดฟังก์ชั่นนี้ไว้เท่านั้น ฟังก์ชั่นนี้ไม่มีการดึงเวลาย้อนหลัง เวลาที่ดึงเข้าโปรแกรมจะเป็นเวลา ณ ปัจจุบันที่มีการสแกนในขณะที่ลูกค้าเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้อยู่

tips 1. แนะนำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s ใช้งานได้ทั้งโปรแกรม hip time 4.0 และ premium time 
tips 2. แนะนำ เครื่องสแกนใบหน้า cmif65s ใช้งานได้ทั้งโปรแกรม hip time 4.0 และ premium time 

หมายเหตุ.. ไม่ว่าจะเป็นการโหลดบันทึกเวลาแบบใช้ usb หรือดาวน์โหลดเองเป็นครั้งๆ หรือตั้งค่าให้ระบบดาวน์โหลดเวลาแบบอัตโนมัต real time ให้ การดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดทุกช่องทางจะเป็นเพียงการ copy ข้อมูลจากเครื่องสแกนมาไว้ที่โปรแกรมเท่านั้น บันทึกเวลาทั้งหมดจะยังคงอยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจนกว่าเราจะสั่งลบ
www.charoentech.com

เครื่องสแกนนิ้วและใบหน้าที่ใช้บัตร mifare ได้

2021-12-02 17:14:26

ถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่เราใช้งานอยู่รองรับบัตร rfid proximity card คลื่น 125kzh หรือ mifare card คลื่น 13.56mhz หรือเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับบัตรผ่าน การทดสอบก็ง่ายๆ (แต่ลูกค้าต้องมีบัตรผ่านชนิดนั้นๆ) และให้ดำเนินการดังนี้ 1. นำบัตร rfid คลื่น 125kzh

อุปกรณ์ส่วนใดที่เสียง่ายสุดในระบบไม้กั้นรถยนต์?

2021-12-01 10:27:19

เมื่อพบว่าไม้กั้นรถยนต์มีปัญหาเราจะต้องทราบก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไร? เป็นตอนไหน? มีอาการอย่างไร? เพื่อจะได้สืบหาว่าปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ส่วนใดที่ทำงานผิดพลาด สิ่งที่ลูกค้าควรแจ้งผู้จำหน่ายหรือช่างเมื่อไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงาน มีปัญหา ทำงานไม่ปกติ คือจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้จำหน่ายทราบด้วยเพื่อผู้จำหน่าย

ช่องทางการนำข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรม

2021-11-29 19:26:51

เครื่องสแกนที่ให้รายงาน excel ในตัวไม่ต้องผ่านการแปลงไฟล์ (excel easy report) เครื่องสแกนกลุ่มนี้สามารถส่งรายงานในรูปแบบ excel ให้เราได้เลยเพียงนำ usb flash drive เสียบที่เครื่องสแกนแล้วสั่งดาวน์โหลดรายงานเราก็จะได้ไฟล์ excel ทันที แต่ไฟล์ excel ที่เครื่องสแกนกลุ่มนี้ให้จะเป็นไฟล์ชนิดอ่านได้อย่างเดียว