• Hotline: 087-984-2273

การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนนิ้วกับเครื่องสแกนหน้า

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า แอดมินพบว่าลูกค้าบางรายต้องการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าร่วมกัน อาจเป็นเพราะข้อจำกัดของจุดติดตั้งบางจุดมีแสงจ้าไม่สามารถใช้เครื่องสแกนใบหน้าได้ หรือเป็นเพราะรูปแบบการใช้งานของลูกค้าเองที่ต้องการแยกเครื่องสแกนออกเป็น 2 ระบบ หรืออาจเป็นเพราะก่อนหน้าลูกค้าเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือต่อมาต้องการนำเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานร่วมด้วย เมื่อมีการใช้งาน 2 ระบบร่วมกันคำถามที่เกิดขึ้นคือ (1) สามารถใช้โปรแกรมเดียวกันได้หรือไม่? (2) สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ไหม? เรามาทำความเข้าใจกันได้ในบทความนี้

การใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ต่างรุ่น) หรือเครื่องสแกนใบหน้ากับเครื่องสแกนใบหน้า (ต่างรุ่น) หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องสแกนใบหน้า หากเป็นสินค้ารุ่นเดียวกันหรือซีรีย์เดียวกันสามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันและใช้โปรแกรมร่วมกันได้ แต่หากเป็นสินค้าต่างซีรีย์ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมอาจต้องตรวจเช็คก่อนเพราะบางซีรีย์ใช้ร่วมได้บางซีรีย์ใช้ร่วมไม่ได้

ปัจจุบันทาง hip ทำตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า 4 ซีรีย์ด้วยกัน ได้แก่
1. ซีรีย์ 8 : c806 (เหลือเพียง c806 นอกนั้นถูกยกเลิกการผลิต)
2. ซีรีย์ยู : ci805u, ci806u, ci809u (รุ่นอื่นๆ ถูกยกเลิกผลิตหมดแล้ว)
3. ซีรีย์เอส : cmi681s, cmif65s, cmif68s, cmif75s, ci690s, ci691s, cif69s
4. ซีรีย์เอสออนไลน์ : cmif75s, cif76s, cif77s 

แอดมินสรุปการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันของเครื่องสแกนต่างซีรีย์ได้ดังนี้
1. หากลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ซีรีย์ 8 และใช้เครื่องสแกนใบหน้า HIP ซีรีย์เอสหรือเอสออนไลน์ ลูกค้าสามารถใช้โปรแกรม premium time ร่วมกันได้ แต่ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ แอดมินแนะนำให้เก็บข้อมูลพนักงานที่เครื่องสแกนเดิมและเครื่องสแกนใหม่ด้วยเลข id เดียวกัน เช่น หากนายบุญชูใช้รหัส 100 ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ซีรีย์ 8 ให้เก็บข้อมูลในเครื่องสแกนใบหน้าด้วยรหัส 100 เช่นเดียวกัน เมื่อดึงข้อมูลเข้าโปรแกรมบันทึกเวลาจากเครื่องเก่าและเครื่องข้อมูลจะเข้ามารวมกัน
2. หากลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ซีรีย์ยูและจะใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า HIP ซีรีย์เอสและเอสออนไลน์ร่วมด้วย ลูกค้าจะต้องใช้โปรแกรมแยกกันและไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้
3. หากลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ซีรีย์เอสและต้องการใช้เครื่องสแกนใบหน้า HIP ซีรีย์เอส ลูกค้าจะใช้โปรแกรมร่วมกันได้และสามารถโอนถ่ายลายนิ้วมือระหว่างกันได้แต่จะโอนถ่ายผ่านโปรแกรมได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้วิธีโอนถ่ายลายนิ้วมือด้วย usb flash drive ได้
4. หากลูกค้าใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ซีรีย์เอสและต้องการใช้เอสออนไลน์ร่วมด้วยลูกค้าสามารถใช้โปรแกรมเดียวกันได้แต่ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลพนักงานระหว่างกันได้ 

หมายเหตุ แม้จะเป็นเครื่องสแกนยี้ห้อเดียวกันซีรีย์เดียวกันแต่หากเป็นเครื่องสแกนที่ต่างรูปแบบ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องสแกนใบหน้าจะไม่สามารถใช้ usb โอนถ่ายข้อมูลได้เนื่องจากการโอนถ่ายด้วย usb เป็นการโอนถ่ายแบบ 1:1 แต่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะเก็บข้อมูลเพียง 3 อย่าง (นิ้ว-บัตร-รหัส) ส่วนเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูล 4 อย่าง (หน้า-นิ้ว-บัตร-รหัส) จึงทำให้รูปแบบของไฟล์ไม่เหมือนกัน การโอนถ่ายข้อมูลที่สามารถทำได้คือโอนถ่ายผ่านโปรแกรม premium time

หากเป็นเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าต้องยกให้เรา เราพร้อมให้การดูแล
www.charoentech.com

เครื่องสแกนนิ้วและใบหน้าที่ใช้บัตร mifare ได้

2021-12-02 17:14:26

ถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่เราใช้งานอยู่รองรับบัตร rfid proximity card คลื่น 125kzh หรือ mifare card คลื่น 13.56mhz หรือเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับบัตรผ่าน การทดสอบก็ง่ายๆ (แต่ลูกค้าต้องมีบัตรผ่านชนิดนั้นๆ) และให้ดำเนินการดังนี้ 1. นำบัตร rfid คลื่น 125kzh

อุปกรณ์ส่วนใดที่เสียง่ายสุดในระบบไม้กั้นรถยนต์?

2021-12-01 10:27:19

เมื่อพบว่าไม้กั้นรถยนต์มีปัญหาเราจะต้องทราบก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไร? เป็นตอนไหน? มีอาการอย่างไร? เพื่อจะได้สืบหาว่าปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ส่วนใดที่ทำงานผิดพลาด สิ่งที่ลูกค้าควรแจ้งผู้จำหน่ายหรือช่างเมื่อไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงาน มีปัญหา ทำงานไม่ปกติ คือจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้จำหน่ายทราบด้วยเพื่อผู้จำหน่าย

ช่องทางการนำข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรม

2021-11-29 19:26:51

เครื่องสแกนที่ให้รายงาน excel ในตัวไม่ต้องผ่านการแปลงไฟล์ (excel easy report) เครื่องสแกนกลุ่มนี้สามารถส่งรายงานในรูปแบบ excel ให้เราได้เลยเพียงนำ usb flash drive เสียบที่เครื่องสแกนแล้วสั่งดาวน์โหลดรายงานเราก็จะได้ไฟล์ excel ทันที แต่ไฟล์ excel ที่เครื่องสแกนกลุ่มนี้ให้จะเป็นไฟล์ชนิดอ่านได้อย่างเดียว