• Hotline: 087-984-2273

ระบบสั่งงานไม้กั้นรถยนต์

ลูกค้าหลายรายสงสัยว่าเราสามารถใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนร่วมกับระบบทาบบัตรได้ไหม? หรือหากเราอัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นแบบอ่านบัตรระยะไกลเรายังสามารถใช้ระบบทาบบัตรเดิมได้หรอืไม่? เรามาเรียนรู้กันในบทความนี้ ซึ่งระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่รองรับการสั่งงานได้จากอุปกรณ์หลากหลายชนิด เราสามารถใช้บัตรผ่านแบบทาบสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถใช้บัตรผ่านแบบอ่านได้จากระยะไกลแบบ easy pass สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถใช้รีโมทไร้สายสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถใช้ปุ่มกดสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถใช้ป้ายทะเบียนสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถใช้เซ็นเซอร์สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้อัตโนมัติ คำถามคือหากต้องการใช้หลายอุปกรณ์สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ร่วมกันทำได้หรือไม่? แอดมินมีคำตอบให้

ระบบไม้กั้นรถยนต์นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการผ่านเข้าออกแล้วยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องคือ เราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้สั่งงาน จะใช้อุปกรณ์หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างสั่งงานร่วมกันก็ได้ขอเพียงแค่อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถส่งสัญญาณในรูปแบบ dry contract ได้ก็สามารถใช้ร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์ได้แล้ว ในการเลือกใช้ระบบสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ลูกค้าต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานเป็นหลัก โดยปกติการใช้ 2 หรือ 3 ระบบสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ล้วนมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้น เช่น 
1. ระบบสั่งงานหลักที่ลูกค้าเลือกคือ กล้องอ่านป้ายทะเบียน เพื่อให้ลูกบ้านสามารถขับรถเข้าออกโครงการได้ง่ายไม่ต้องใช้บัตรผ่าน แต่หากรถบางคันที่ไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ เช่น ป้ายทะเบียนลอก ป้ายทะเบียนแตกลาย หรืออื่นๆ ลูกบ้านสามารถใช้ระบบที่ 2 สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เช่น ระบบอ่านบัตรระยะไกลเพื่อให้ลูกบ้านไม่ต้องลดกระจกทาบบัตร หรือระบบทาบบัตร เป็นต้น
2. หากระบบสั่งงานหลักที่ลูกค้าเลือกคือ ระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ และต้องการคุมการผ่านเข้าออกของรถมอเตอร์ไซด์ด้วยจึงเลือกใช้ระบบทาบบัตรเป็นระบบที่ 2 เพื่อนำมาใช้งานร่วม เหตุที่ต้องใช้ระบบทาบบัตรสำหรับมอเตอร์ไซด์เพราะบัตร easy pass ไม่สามารถใส่กระเป๋าพกพาได้ โดนน้ำไม่ได้ ระบบทาบบัตรจึงเป็นระบบเดียวที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานที่ใช้รถมอเตอร์ไซด์

หมายเหตุ.. ไม่ว่าลูกค้าจะใช้ไม้กั้นรถยนต์ระบบอะไรลูกค้าก็สามารถใช้ปุ่มกดและรีโมทได้เหมือนกัน ปุ่มกดและรีโมทคือระบบสั่งงานพื้นฐานที่มีในไม้กั้นรถยนต์ทุกรุ่น อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้มีไว้เพื่อให้ รปภ. ใช้งาน ปุ่มกดจะเป็นอุปกรณ์สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ที่ถูกติดตั้งไว้ในป้อมยาม ส่วนรีโมทจะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ รปภ. พกพา เพื่อใช้สั่งงานไม้กั้นรถยนต์เมื่อต้องการ เช่น สั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์ให้ผู้มาติดต่อ หรือช่วยเหลือลูกบ้านที่มีปัญหาการใช้บัตรผ่าน เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแล้วผู้จำหน่ายหรือช่างจะต้องให้ความสำคัญกับหน้างานอีกด้วย เพราะบางหน้างานไม่สามารถติดตั้งใช้งานระบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราเข้าตรวจเช็คหน้างานสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดหมายคิวงานกับทางเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

ความแตกต่างของระบบอ่านป้ายทะเบียน hip และ zkteco

2022-06-28 22:51:27

หากความต้องการของลูกค้าคือระบบไม้กั้นรยถนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน กรณีที่มีรถของลูกบ้านไม่เกิน 1,000 คัน แอดมินแนะนำให้เลือก ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ zkteco แต่หากเกิน 1,000 คัน แอดมินแนะนำให้เลือก HIP เพราะหากเป็น zkteco ลูกค้าจะต้องใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนมากกว่า 2 ตัว เช่น หากผู้ใช้งานในโครงการมีประมาณ 1,500 คัน กรณีที่ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ zkteco

อัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์แบบไหนคุ้มค่าสุด

2022-06-27 17:37:20

แอดมินพบว่าลูกค้าบางรายต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานของลูกบ้าน ในการปรับเปลี่ยนระบบสั่งงานไม้กั้นสามารถทำได้ 2 ทางคือ (1) อัพเกรดระบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบใหม่ได้ เช่น ตอนนี้ลูกค้าใช้งานแบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท ต้องการอัพเกรดเป็นแบบอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกลแบบ easy pass

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดูบนมือถือได้

2022-06-26 17:32:15

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการดูบันทึกเวลาของพนักงานบนมือถือกันบ้าง สำหรับลูกค้าที่สนในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดใช้งานร่วมกับ app บนมือถือ เช่น ดูบันทึกเวลาเข้าออก, ดูสรุปเวลาทำงาน, แจ้งลากิจลาป่วยผ่าน app, กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำงานนอกสถานที่สามารถบันทึกเวลาทำงานผ่าน app พร้อมระบุ location ได้