• Hotline: 087-984-2273

การจัดการระบบเมื่อไม้กั้นรถยนต์ไม่ทำงาน

เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่มีระบบใดไม่มีปัญหาและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นลูกค้าจะต้องทราบวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อจัดการระบบได้ก่อน เช่น กรณีที่ระบบไม้กั้นรถยนต์ของลูกค้าใช้งานไม่ได้ ไม่ทำงานไม่ขึ้นไม่ลง ไม้กั้นค้างไม่สามารถสั่งให้แขนกั้นยกขึ้นเพื่อให้รถผ่านไปได้ หรือไม่สามารถสั่งให้แขนกั้นยกลงเมื่อรถผ่านไปแล้วได้ ไม่ว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้งานอยู่จะมีประกันหรือไม่? การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ก่อนคือประเด็นสำคัญ อาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ลูกค้าหรือหน้างานจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้รถสามารถผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้แบบไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้งาน

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไม้กั้นรถยนต์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ลูกบ้านหรือผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางได้ก่อน
2. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อีกครั้ง
3. แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติเช่นเคย 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ลูกบ้านหรือผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางได้ก่อน : แน่นอนว่าเมื่อไม้กั้นรถยนต์ค้างไม่สามารถทำงานได้ หากไม้กั้นรถยนต์อยู่ในสถานะยกแขนกั้นลงไม่สามารถสั่งให้ยกแขนกั้นขึ้นได้ รปภ. หรือผู้ดูแลระบบจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถผ่านเข้าออกโครงการได้ก่อน เช่น ปลดล็อคแขนกั้นด้วยวิธี manual แต่หากไม้กั้นรถยนต์ค้างไม่ยอมยกลงเมื่อรถขับผ่าน รปภ. หรือผู้ดูแลระบบอาจต้องปิดระบบไม้กั้นรถยนต์ไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและแก้ไข

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อีกครั้ง : บางปัญหาลูกค้าสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเองได้ เช่น ไม้กั้นรถยนต์ค้าง ลูกค้าสามารถสั่ง re-set Loop Detector เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เอง หรือปิดไฟที่ใช้เลี้ยงระบบไม้กั้นรถยนต์ไว้ประมาณ 1-2 นาทีแล้วเปิดใหม่ หากปัญหาที่ทำให้ไม้กั้นรถยนต์ค้างคือระบบจ่ายไฟหรือการ error ของ sensor เมื่อปิดเปิดไฟใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ หลังจากที่ระบบกลับมาทำงานได้เช่นเคยให้แจ้งผู้จำหน่ายเพื่อให้ผู้จำหน่ายเข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ เพราะหากยังไม่แก้ไขที่ต้นเหตุปัญหาดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ : ระบบจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็ต่อเมื่อเราเจอต้นตอของปัญหาและแก้ไขสิ่งนั้น (ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน) เช่น หากพบว่าระบบจ่ายไฟมีปัญหาจะต้องเปลี่ยนระบบจ่ายไฟใหม่ หรือหากพบว่าสายสัญญาณมีปัญหาชำรุดก็จะต้องเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ กรณีที่ช่างเข้าตรวจเช็คแล้วไม่พบปัญหาแสดงว่าอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญหากลับมาใช้งานได้ตามปกติชั่วคราวและอีกไม่นานอุปกรณ์นั้นจะแสดงอาการเดิมอีกครั้ง การแจ้งปัญหาและการช่วยทดสอบระบบ ณ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะบางครั้งเมื่อมีการปิดเปิดระบบใหม่จะทำให้ปัญหานั้นหายไปและไม่สามารถตรวจสอบได้จะต้องรอจนกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงอาการ error อีกครั้ง 

หมายเหตุ.. นอกจากลูกค้าจะให้ความสำคัญกับการเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์แล้วลูกค้าจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกผู้จำหน่ายอีกด้วย เพราะผู้จำหน่ายคือผู้ให้บริการหลังการขาย เจอผู้จำหน่ายที่เข้าบริการตามที่แจ้งไว้ก็ถือว่าเลือกได้ถูกต้อง แต่หากเจอผู้จำหน่ายไม่ที่เข้าบริการทั้งๆ ที่ระบบยังอยู่ในการรับประกันก็อาจเป็นหนึ่งในความโชคร้ายที่สามารถพบเจอได้เช่นกัน

หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

การเพิ่มรายชื่อพนักงานเข้าระบบก่อนการเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้า

2022-12-10 11:43:12

การทำงานพื้นฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ระบบจะเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นลำดับแรกส่วนการตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรมคำนวณเวลา เช่น ชื่อพนักงาน เวลาทำงาน กะการทำงาน การคิดชั่วโมงโอที จะเป็นลำดับถัดไปหลังจากที่พนักงานสามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเพื่อบันทึกเวลาได้แล้ว

ระยะอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แต่ละแบบ

2022-12-09 11:18:01

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัจจัยที่ทำให้ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่เท่ากัน ปัญหาเรื่องระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งบัตรผ่านระยะไกลแบบ easy pass และบัตรผ่านระยะใกล้แบบทาบ เช่น บัตรผ่านรุ่นเดียวกันใช้กับเครื่องอ่านบัตรตัวเดียวกัน เหตุใดบัตรผ่านบางใบอ่านได้ไกล บัตรผ่านบางใบอ่านได้ใกล้ เราสามารถทำ

การใช้งานร่วมระหวางเครื่องสแกนและโปรแกรมเงินเดือน

2022-12-07 15:11:06

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการใช้งานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนและโปรแกรมเงินเดือนกันบ้าง ซึ่งความสามารถพื้นฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อยันยันตัวบุคคลและเก็บบันทึกเวลาไว้ในหน่วยความจำ เราสามารถนำบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้ไปประมวลผลเป็นเวลาทำงานดูขาดลามาสายโอทีได้