• Hotline: 087-984-2273

การวางระบบก่อนใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

การวางแผนก่อนการเริ่มต้นระบบจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้อย่างมีแบบแผน จัดการระบบได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และช่วยให้ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ไม่ต้องลองผิดลองถูกและเสี่ยงต่อการเริ่มต้นจัดการระบบใหม่อีกครั้งหากการตั้งค่าบางอย่างผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการ สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาก่อนอาจมองไม่ออกว่าจะวางระบบยังไง ต้องเริ่มต้นจากอะไร อะไรต้องทำก่อนอะไรต้องทำทีหลัง แอดมินจึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการวางระบบการใช้งานเครื่องสแกนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เลือกใช้เมนูในการเรียกดูรายงานได้อย่างถูกต้อง 

การทำงานของระบบบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ เก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้าพร้อม id ของพนักงานที่เครื่องสแกน หลังจากที่พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเครื่องสแกนจะเก็บบันทึกเวลาที่พนักงานสแกนเอาไว้ เมื่อต้องการดูรายงานเราจะต้องนำข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้ไปประมวลผลต่อในโปรแกรม ระบบจะใช้ id ของพนักงานเพื่อจับคู่ระหว่างข้อมูลของพนักงานในโปรแกรมกับบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้ เช่น id 113 คือนายเอก ดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากี่เครื่อง หากทุกเครื่องที่มีเก็บข้อมูลพนักงานเหมือนกัน นายเอก จะใช้ id 113 เสมอ ไม่ว่านายเอกสแกนที่เครื่องไหนระบบจะประมวลผลเวลาทำงานของนายเอกได้

รหัสที่เครื่องหรือ id ของพนักงานคือสิ่งที่ระบบใช้ หากลูกค้ามีเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากกว่าหนึ่งเครื่องพนักงานจะต้องใช้รหัสไม่ซ้ำกัน เช่น 113 คือนายเอก ดังนั้นจะต้องไม่มีใครที่ใช้ 113 อีก และ id ของพนักงานที่ถูกตั้งไว้ในเครื่องสแกนไม่สามารถแก้ไขได้ การตั้ง id ผิดพลาดแก้ไขได้ด้วยการลบ id นั้นทิ้งและสร้าง id ที่ถูกต้องขึ้นมาใหม่และเก็บข้อมูลพนักงานใหม่อีกครั้ง ประวัติการสแกนจาก id ที่ผิดพลาดไม่สามารถโอนถ่ายมายัง id ใหม่ได้ 

ก่อนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าอาจต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าระบบที่เราต้องการเป็นยังไง? ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นแบบไหน? ดังข้อมูลต่อไปนี้
1. id หรือรหัสของพนักงานจะตั้งเองหรือปล่อยให้เครื่องสแกนรันเลขให้ มุมมองของแอดมินการตั้ง id เองจะช่วยให้ลูกค้าจัดการระบบได้ง่ายกว่าปล่อยให้เครื่องสแกนรันเลขให้ เพราะ id ที่ตั้งเองสามารถสืบค้นได้ไม่ยากว่า id นั้นเป็นใคร แต่หากให้เครื่องสแกนลำดับ id ให้ เราจะไม่ทราบเลยว่าใครคือ 1 หรือ 2 หรือ 3 หากลืมจดบันทึกไว้จะต้องให้พนักงานสแกนเพื่อตรวจเช็คเท่านั้น 
2. รายงานที่ต้องการเป็นแบบไหน? ต้องการง่ายๆ แค่เวลาเข้าออก หรือต้องการรายงานสรุปเวลาทำงานขาด ลา มาสาย โอที ดูข้อมูลตามกะ หรือต้องการส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือน ซึ่งหากต้องการส่งข้อมูลให้โปรแกรมเดินเดือน id ของพนักงานที่อยู่ในเครื่องสแกนจะต้องเป็น id เดียวกันกับรหัสที่อยู่ในโปรแกรมเงินเดือน เช่น 113 คือนายเอกในเครื่องสแกน ดังนั้นในโปรแกรมเงินเดือนนายเอกก็ต้องรหัส 113 ด้วยเช่นกัน
3. รูปแบบการดึงข้อมูลต้องการใช้สายแลน ใช้ wifi หรือใช้ usb (แอดมินมองว่าประเด็นนี้ควรตัดสินใจก่อนการมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า)

ในบทความต่อไปเรามาเจาะลึกกันว่าควรวางแผนเรื่องรหัสพนักงานหรือ id ของพนักงานในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าอย่างไร?

หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

การเพิ่มรายชื่อพนักงานเข้าระบบก่อนการเก็บลายนิ้วมือหรือใบหน้า

2022-12-10 11:43:12

การทำงานพื้นฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ระบบจะเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลพนักงานเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นลำดับแรกส่วนการตั้งค่าต่างๆ ในโปรแกรมคำนวณเวลา เช่น ชื่อพนักงาน เวลาทำงาน กะการทำงาน การคิดชั่วโมงโอที จะเป็นลำดับถัดไปหลังจากที่พนักงานสามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเพื่อบันทึกเวลาได้แล้ว

ระยะอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แต่ละแบบ

2022-12-09 11:18:01

สำหรับเรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัจจัยที่ทำให้ระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่เท่ากัน ปัญหาเรื่องระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งบัตรผ่านระยะไกลแบบ easy pass และบัตรผ่านระยะใกล้แบบทาบ เช่น บัตรผ่านรุ่นเดียวกันใช้กับเครื่องอ่านบัตรตัวเดียวกัน เหตุใดบัตรผ่านบางใบอ่านได้ไกล บัตรผ่านบางใบอ่านได้ใกล้ เราสามารถทำ

การใช้งานร่วมระหวางเครื่องสแกนและโปรแกรมเงินเดือน

2022-12-07 15:11:06

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการใช้งานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนและโปรแกรมเงินเดือนกันบ้าง ซึ่งความสามารถพื้นฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อยันยันตัวบุคคลและเก็บบันทึกเวลาไว้ในหน่วยความจำ เราสามารถนำบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนเก็บไว้ไปประมวลผลเป็นเวลาทำงานดูขาดลามาสายโอทีได้