• Hotline: 087-984-2273

ความเร็วในการยกขึ้นยกลงของไม้กั้นรถยนต์

ระยะเวลาในการยกขึ้นยกลงของระบบไม้กั้นรถยนต์ในมุมมองของผู้ใช้งานอาจขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น ระบบสั่งงาน กรณีที่หน้างานที่ใช้เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ชนิดทาบชิด การทำงานของระบบจะใช้เวลานานกว่าระบบอ่านบัตรระยะไกลเพราะผู้ใช้งานต้องจอดเทียบเครื่องอ่าน เมื่อทาบบัตรแล้วก็ต้องรอให้ไม้กั้นรถยนต์ยกแขนกั้นขึ้น หรือระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ถูกตั้งค่าไว้ให้อ่านในระยะ 3 เมตร ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าระบบไม้กั้นรถยนต์ทำงานช้า เมื่อรู้สึกว่าทำงานช้าย่อมมีคำถามว่าเราสามารถทำให้แขนกั้นยกขึ้นยกลงได้เร็วกว่านี้ไหม?  เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจหลักการทำงานของระบบ ระยะเวลาที่ไม้กั้นรถยนต์ใช้เพื่อยกแขนกั้นขึ้นและลง และเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจเลือกแขนกั้นหากต้องการแขนกั้นที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม แอดมินอธิบายได้ดังนี้

ความเร็วในการทำงานของไม้กั้นรถยนต์ขึ้นอยู่กับความยาวของแขนกั้น แขนกั้นสั้นยกขึ้นยกลงเร็วกว่าแขนกั้นยาว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยถนอมมอเตอร์ ช่วยยืดอายุให้ระบบกลไกภายใน การยกขึ้นยกลงจึงถูกออกแบบให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับความยาวของแขนกั้น เช่น 
1. แขนกั้นยาว 3 เมตร ใช้ระยะเวลาทำงาน 1 วินาที : ไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้เวลาในการยกขึ้นยกลงภายใน 1 วินาที ได้แก่ cmb3061 
2. แขนกั้นยาว 4.0 - 4.5 เมตร ใช้ระยะเวลาในการทำงานภายใน 3 วินาที : ไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้เวลาในการยกขึ้นยกลง 3 วินาที ได้แก่ cmb3063, cmw8163, cmw1023, cmw1024 
3. แขนกั้นยาว 6 เมตร ใช้ระยะเวลาในการทำงานภายใน 6 วินาที : ไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้เวลาในการยกขึ้นยกลง 6 วินาทีได้แก่ cmb3066, cmw8166, cmw1026 

ลูกค้าสามารถเลือกใช้แขนกั้นรุ่นที่ทำงาน 6 วินาทีกับหน้างานที่ต้องการแขนกั้นยาวน้อยกว่า 6 เมตรได้ เช่น ถนนหน้างานกว้าง 4 เมตร แต่ลูกค้าต้องการไม้กั้นรถยนต์ที่ทำงานช้าหน่อย สามารถเลือกใช้แขนกั้นยาว 6 เมตรและตัดปลายแขนกั้นออกตามความต้องการของหน้างานได้ แต่ไม่ควรใช้ไม้กั้นรถยนต์ที่ถูกออกแบบให้ใช้งานกับแขนกั้นยาว 4 เมตรไปใช้งานกับแขนกั้นยาว 6 เมตร เพราะความเร็วในการยกขึ้นยกลงทำให้เกิดแรงเหวี่ยงซึ่งจะทำให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ใช้งานอยู่อายุสั้นลง มอเตอร์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร อีกทั้งชุดสปริงที่ใช้งานร่วมไม่ได้ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักแขนกั้นที่ยาวกว่าอาจส่งผลให้สปริงขาดหรือไม่สามารถยกแขนกั้นขึ้นลงได้เมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง

จากประสบการณ์ของแอดมินเราพบว่าแขนกั้นที่ทำงานช้ากว่าสามารถใช้งานได้นานกว่า (ไม้กั้นทำงาน 6 วิ มีอายุการใช้งานนานกว่าไม้กั้นทำงาน 3 วิ) เพราะการทำงานที่ช้ากว่าทำให้ระบบกลไกภายนอกสึกหรอน้อยกว่า การทำงานที่เร็วส่งผลให้เกิดแรงเหวี่ยงตอนยกขึ้นยกลงและแรงเหวี่ยงเหล่านั้นจะส่งผลโดยตรงต่อมอเตอร์ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง การเลือกความยาวของแขนกั้นให้เหมาะกับหน้างานจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

สนใจติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ติดต่อสอบถามเราได้ทางไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

กล้องอ่านป้ายทะเบียนร่วมกับไม้กั้นรถยนต์เดิมได้ไหม?

2023-09-24 12:01:37

ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่อาศัยการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์หลายชนิด ซึ่งเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างในระบบได้ตามต้องการ เช่น ไม่ต้องการใช้อินฟาเรดเซ็นเซอร์แบบกระจกสะท้อนเพราะมีปัญหาบ่อยสามารถเปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ชนิดอื่นได้ หรือจะใช้เซ็นเซอร์ร่วมกันทั้งอินฟาเรดและเซ็นเซอร์ชนิดอื่นก็ทำได้ หรือต้องการใช้ระบบสั่งงานร่วมกัน

การทำงานของไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน

2023-09-23 11:31:24

เรียกได้ว่าไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนหรือการทำงานของกล้องอ่านป้ายทะเบียนเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับระบบบัตรผ่านได้ทั้งหมด เช่น การนำบัตรผ่านไปทำสำเนาเพิ่ม (copy บัตรผ่าน) การใช้บัตรผ่านกับรถคันอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ (เราสามารถใช้บัตรผ่านกับรถคันใดก็ได้) การวนบัตรใช้สิทธิ์เกินจากสิทธิ์จริงที่ได้รับ และการส่งมอบบัตรผ่านให้บุคคลอื่นใช้เข้าออกโครงการโดยพลการ

เครื่องสแกนออนไลน์

2023-09-22 12:30:58

มื่อพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเราย่อมนึกถึงการใช้งานแบบออนไลน์ คือติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สาขาและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเครื่องสแกนที่สาขานั้นเอง ต้องการให้สำนักงานใหญ่จัดการระบบได้เองไม่ว่าจะเป็นการดูบันทึกเวลาของสาขา การลบพนักงานออกจากเครื่องสแกน