• Hotline: 087-984-2273

ความต้องการที่เหมาะกับระบบอ่านป้ายทะเบียน

แม้ว่าไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนจะเป็นระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด ลูกค้ามองหาและต้องการระบบอ่านป้ายทะเบียนมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบอ่านป้ายทะเบียนจะเป็นระบบเดียวที่ลูกค้าต้องการ หากความต้องการคือการผ่านเข้าออกด้วยการใช้ป้ายทะเบียนความต้องการนี้จะต้องตอบโจทย์ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนเท่านั้น แต่หากความต้องการคือระบบไม้กั้นรถยนต์ที่รอบรับการใช้งานได้ทั้งสมาชิก ผู้มาติดต่อ สามารถคิดเงินค่าบริการได้ รองรับการตัดสิทธิของสมาชิกตามเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการหรือเงื่อนไขอื่นของหน่วยงาน ความต้องการที่ไม่เฉพาะเจาะจงแบบนี้อาจตอบโจทย์ได้ด้วยระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอื่นก็ได้ ดังนั้นเรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าความต้องการแบบไหนที่จะต้องตอบโจทย์ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนเท่านั้น 

ต้องยอมรับว่ากระแสความนิยมของตลาดมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อหรือการมองหา ซึ่งเมื่อพูดถึงระบบไม้กั้นรถยนต์สำหรับการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกให้สมาชิก ช่วยให้ รปภ. ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้การผ่านเข้าออกโครงการมีความเข้มงวดขึ้น และช่วยให้นิติบุคคลจัดการสิทธิการใช้รถของสมาชิกได้ง่าย สามารถเรียกเก็บค่าส่วนกลางได้เยอะขึ้น เราสามารถเลือกใช้ได้ 3 แบบคือ
(1) ไม้กั้นระบบทาบบัตร
(2) ไม้กั้นระบบอ่านบัตรระยะไกล
(3) ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน
ซึ่งทั้ง 3 ระบบตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เหมือนกันแต่การพิจารณาเลือกอาจต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น ความเสถียรของระบบ ความคล่องตัวของผู้ใช้งาน ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และความเหมาะสมกับหน้างาน เป็นต้น

tips : ความต้องการที่ชัดเจนช่วยให้การเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์ทำได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น เช่น ต้องการระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนหรือการใช้ป้ายทะเบียนผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ และหากต้องการระบบไม้กั้นรถยนต์ อ่านป้ายทะเบียน แนะนำให้เข้าไปดูสินค้าได้ที่ >> ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน <<

กรณีที่ความต้องการไม่ได้ชี้ชัดว่าคือระบบอ่านป้ายทะเบียน สามารถเป็นระบบอื่นก็ได้หากตอบโจทย์ความต้องการได้ เราอาจต้องนำความต้องการนั้นมาเทียบกับความสามารถของระบบอีกครั้งเพื่อเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์ที่เหมาะสมและตรงตามสิ่งที่ต้องการ เช่นความต้องการคือ
1. ควบคุมสิทธิการเข้าออกของสมาชิก กำหนดวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดการใช้งานตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางได้ สามารถให้สิทธิยกเลิกสิทธิได้ตามต้องการ ความต้องการนี้ตอบโจทย์ได้ด้วยการทำงานของ 2 ระบบคือ ไม้กั้นระบบบัตรผ่าน และระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน 
2. อนุญาตให้สมาชิกผ่านเข้าออกได้อัตโนมัติตามสิทธิที่ได้รับ ไม่อนุญาตให้ส่งมอบหรือโอนถ่ายหรือทำสำเนาสิทธิที่ได้รับ ความต้องการนี้ตอบโจทย์ได้เฉพาะระบบอ่านป้ายทะเบียนเท่านั้น เพราะระบบจะอนุญาตให้รถผ่านเข้าออกได้เฉพาะที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนระบบบัตรผ่านเป็นระบบที่ใช้บัตรผ่านสั่งงาน การ copy หรือการส่งต่อบัตรผ่านให้ผู้อื่นอาจเป็นเรื่องที่สามารถทำได้
3. การควบคุมรถที่ผ่านเข้าออก ไม่อนุญาตให้นำรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เข้าโครงการแม้จะเป็นรถของสมาชิกก็ตาม ความต้องการนี้ยิ่งต้องเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนเท่านั้น เพราะระบบบัตรผ่านไม่สนใจรถที่ใช้งานขอแค่บัตรผ่านมีสิทธิก็สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้

หากความต้องการคือระบบไม้กั้นรถยนต์แต่ไม่มั่นใจว่าแบบไหนเหมาะสมกับหน้างานและความต้องการมากกว่ากัน เราพร้อมให้คำตอบ

หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

ไม้กั้นรถยนต์สำหรับใช้ในระบบอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-18 19:40:58

แอดมินอธิบายไว้เสมอว่าระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์หลายชนิดมาทำงานร่วมกัน ดังนั้นระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนจึงเป็นการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบไม้กั้นรถยนต์ (2) ระบบอ่านป้ายทะเบียน (3) ระบบเซ็นเซอร์ และแม้ว่าในตลาดจะมีอุปกรณ์ให้เลือกหลายแบบหลายรุ่น เราสามารถนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมได้ เราสามารถนำระบบไม้

ประโยชน์ของไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-17 19:17:39

ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่วนคือ (1) ส่วนของระบบไม้กั้นรถยนต์ (2) ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียน (3) ส่วนของระบบเซ็นเซอร์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกค้าควรเลือกอุปกรณ์แต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของหน้างาน เช่น ระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถรองรับจำนวนสมาชิกของโครงการได้ จัดการข้อมูลสิทธิของทะเบียนรถ

ระบบมอเตอร์ประตูรั้วอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-16 20:15:39

ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด (ใช้ ai ในการอ่านป้ายทะเบียน) ช่วยให้สมาชิกผ่านเข้าออกโครงการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนใช้ทะเบียนรถเป็นกุญแจในการสั่งงาน ทำให้การจัดการสิทธิของสมาชิกจึงทำได้ง่ายขึ้น การผ่านเข้าออกได้แบบอัตโนมัติของสมาชิกจะทำได้เฉพาะรถที่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น รถที่ไม่มีข้อมูลในระบบไม่สามารถผ่านเข้าออกแบบอัต