• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบออนไลน์หลายสาขาควรตั้งรหัสพนักงานยังไง?

2019-01-19 23:01:42

ยิ่งนับวันการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่านระบบออนไลน์หรือการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบออนไลน์เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งผู้ใช้งานหลายหน่วยงานที่เคยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบเดิม (ดึงข้อมูลด้วย usb flash drive) หันมาเพิ่มฟังก์ชั่นให้เครื่องสแกนดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลบริหารจัดการข้อมูลบันทึกเวลาได้เอง ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วพร้อมใช้งานทุกเมื่อตามต้องการและไม่ต้องรอให้หน้างานส่งข้อมูลมาให้ ระบบออนไลน์จัดทำไม่ยากเพียงแค่หน้างานมีอินเตอร์เน็ตเร้าเตอร์โมเด็มที่

การคำนวณเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อตั้งกะเสร็จสมบูรณ์

2019-01-18 23:17:02

หลังจากที่เราได้ตั้งค่ากะการทำงานบนโปรแกรม premium time ครบทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วก็คงถึงเวลาที่จะต้องดูรายงานว่าการแสดงผลรายงานจากการตั้งกะดังกล่าว ข้อมูลที่เราได้แสดงผลออกมาในรูปแบบไหน? การคำนวณเวลาของโปรแกรม premium time เป็นอย่างไร? จะเกี่ยวข้องยังไงกับข้อมูลที่เราสแกนในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า บทความนี้แอดมินขอเขียนบรรยายต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่กำลังใช้งานสามารถต่อยอดการใช้งานจากการตั้งค่าเห็นถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้รับจากการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแบบตั้งกะการทำงาน

วิธีสร้างกะการทำงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตอนที่ 1

2019-01-17 22:12:01

หากเราต้องการให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าคำนวณเวลาทำงานให้แบบอัตโนมัติ เช่น สรุปเวลาวันทำงาน สรุปเวลาทำงาน สรุปขาด สรุปจำนวนวันลา สรุปจำนวนนาทีที่มาสายรวมถึงสรุปโอทีให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคำนวณข้อมูลใหม่อีกครั้งให้เสียเวลา สำหรับความต้องการนี้สามารถทำได้เฉพาะเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม premium time เท่านั้น หากผู้ใช้งานต้องการให้โปรแกรม premium time คำนวณเวลาให้เราจะต้องมีการตั้งตารางการทำงาน ตั้งกะการทำงานและผูกกะการทำงานให้พนักงานเสียก่อน