• Hotline: 087-984-2273

เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่านสวิสซ์จุดเชื่อมต่อสายแลนไม่ได้

ปัญหานี้จะให้มองว่าแปลกก็อาจใช่สำหรับกรณีที่เราใช้รูปแบบการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบแลน โดยบางหน่วยงานได้เชื่อมต่อสายแลนระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากับสวิสซ์ (เป็นสวิสซ์แบบแผงมีซ็อกเก็ตประมาณ 10-20 ช่องให้สามารถเสียบสายแลนได้ ซึ่งสวิสซ์ดังกล่าวจะพ่วงสัญญาณออกมาจากเร้าเตอร์อีกที) และเราก็นำสายแลนของเครื่องสแกนเสียบเข้าไปด้วยอีก 1 เส้น ผลที่ได้คือเราไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับโปรแกรมผ่านระบบแลนได้และ ping ip ไม่เจอ ทั้งๆ ที่เราก็ตั้งค่า ip ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้อยู่ในวงแลนเดียวกันกับ network แล้ว เราไม่ควรเจอปัญหา ping ip ไม่เจอ.. แม้ปัญหานี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่ก็เกิดขึ้นกับลูกค้าที่แอดมินดูแลอยู่หลายรายเหมือนกัน

สาเหตุของปัญหาเกิดจากสวิสซ์จุดเชื่อมต่อระบบแลน (สวิสซ์ตัวดังกล่าว) ไม่ยอมรับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ it ที่มี ip address เสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง หรือให้เรียกอีกอย่างว่าสวิสซ์บางรุ่นรองรับแค่การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น เราจึง ping ip ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไม่เจอ แต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ในวงแลนสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆ.. ปัญหานี้แก้ไขได้โดยให้เรานำสายแลนที่เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเสียบเข้าเร้าเตอร์โดยตรงไม่ต้องผ่านสวิสซ์เราก็จะสามารถใช้งานผ่านระบบแลนได้

เมื่อดำเนินการตามวรรคด้านบนแอดมินกลับเจออีกหนึ่งปัญหาสำหรับลูกค้าที่นำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเชื่อมต่อสายแลนเข้ากับเร้าเตอร์โดยตรง โดยปัญหาคือเมื่อลูกค้านำสายแลนของเครื่องสแกนเชื่อมต่อผ่านเร้าเตอร์โดยตรงระบบอินเตอร์เน็ตของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ แต่พอนำสายแลนดังกล่าวถอดออกจากเร้าเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากเจอปัญหาเช่นนี้ แอดมินมี 2 ทางเลือกให้ลูกค้าดำเนินการ

1. ให้เปลี่ยนเร้าเตอร์ใหม่ ดังที่แอดมินแจ้งไว้ว่าการตั้งค่าของเร้าเตอร์หรือสวิสซ์บางตัวไม่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไอทีอื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เมื่อเรานำอุปกรณ์อื่นเข้าไปเชื่อมต่อในระบบ ระบบจะแสดงผลได้ 2 ทาง คือหากระบบไม่ตัดอุปกรณ์นั้นออกไป ระบบก็อาจล้มเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเอง

2. เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อใหม่ อาจดูยุ่งยากไปสักนิดแต่ก็พอแก้ไขปัญหาได้และผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาได้เอง โดยให้เรานำสายแลนมาเชื่อมต่อหลังคอมพิวเตอร์แทนและให้เพิ่มการ์ด wifi เข้ามาใช้งาน ประหนึ่งว่าซ็อกเก็ตแลนหลังเครื่องคอมเราจะใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ส่วนระบบอินเตอร์เน็ตหรือวงแลนภายในจะใช้งานผ่านระบบ wifi แทน.. โดยเหตุผลที่เราจะต้องเพิ่มการ์ด wifi เข้ามาใช้งาน เพราะ เมื่อเราเลือกใช้ซ็อกเก็ตแลนหลังเครื่องคอมสำหรับเชื่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเราจะต้องมีการตั้ง ip address ในคอมด้วยเพื่อให้คอมพิวเตอร์อยู่ในวงแลนเดียวกันกับเครื่องสแกน และหากเราจะต้องสลับสายแลนของเครื่องสแกนมาใช้สายแลนอินเตอร์เน็ตเราก็จะต้องเข้าไปยกเลิก ip address ที่ระบุไว้ในคอมออกเราจึงจะใช้อินเตอร์เน็ตได้ เมื่อต้องการใช้เครื่องสแกนก็ต้องกลับมาตั้งค่าอีกครั้ง แอดมินมองว่ามันดูยุ่งยากไป เลยแนะนำให้เพิ่มการ์ด wifi น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่า

หลากหลายรูปแบบและวิธีแก้ไขปัญหา แอดมินพร้อมอัพเดทให้อ่านกันเสมอ อ่านข่าวสารความรู้อัพเดทกันได้ทุกวัน
www.charoentech.com

รู้ความเป็นไปของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ตัดสินใจซื้อไม่ผิดพลาด

2018-12-10 21:15:31

สำหรับลูกค้าที่รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไขของตลาดย่อมส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเองหรือผู้ใช้งานอย่างแน่นอน ประหนึ่งว่ารู้มากกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้ ซึ่งสำหรับตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับว่ามีความเป็นตลาดเฉพาะอย่างหนึ่งคือ สินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปตามอายุไขของเทคโนโลยีและสินค้ามักถูกผลิตออกมาทดลองตลาดก่อนเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องราคาสินค้าคือ มักพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นนั้นๆ เพราะหลักๆ แล้วมุ่งให้ความสำคัญกับราคาซะส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นเครื่องสแกนที่

Database หรือฐานข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำคัญอย่างไร?

2018-12-09 15:37:01

database หรือฐานข้อมูลตามเนื้อหาในบทความนี้คือฐานข้อมูลของโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยโปรแกรม premium time จะทำหน้าที่ในการหยิบเอาข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผล สรุปออกมาเป็นรายงาน ขาด ลา มาสาย โอที ทั้งแบบแจกแจงรายละเอียดและแบบสรุปภาพรวม ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับโปรแกรมเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบแลนและการดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ถามว่าฐานข้อมูล (database)

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เราใช้อยู่ถูกยกเลิกการผลิต

2018-12-08 20:38:14

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอุปกรณ์มานานกว่า 5 ปี และพบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องสแกนใหม่ อาจเป็นเพราะเกิดปัญหาการใช้งานบ่อยครั้ง หรือปัญหาความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของเครื่องสแกน แต่กลับพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นเดิมที่เคยใช้งานอยู่ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว เราจะทำอย่างไร? ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเดิมจะสามารถโอนถ่ายโยกย้ายไปยังเครื่องใหม่ได้ไหม? โปรแกรมที่ใช้งานร่วมกันจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือสามารถใช้งาน