• Hotline: 087-984-2273

ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้

สำหรับผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์บางท่านที่เจอปัญหาการอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านหรือข้อมูลผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่ได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกหน่วยงานที่ใช้วิธีการอัพโหลดข้อมูลบัตรผ่านด้วยการใช้ notebook แม้ว่าก่อนหน้าเราสามารถใช้ noetbook ตัวดังกล่าวอัพโหลดข้อมูลอยู่ก็ตาม ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เป็นเพราะอะไร เราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้เราสามารถอัพโหลดข้อมูลที่เราต้องการได้เสร็จสิ้น เนื่องจากหน้างานระบบไม้กั้นรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมใช้ฟังก์ชั่นการตัดสิทธิบัตรผ่าน (กำหนดอายุบัตรผ่าน) หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางทางนิติบุคคลก็จะตัดสิทธิบัตรผ่านใบนั้นๆ แต่หากเราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เราก็จะไม่สามารถดำเนินการตัดสิทธิการผ่านเข้าออกของลูกบ้านได้เช่นกัน  

เราต้องยอมรับว่าหนึ่งในฟังก์ชั่นยอดฮิตของระบบแขนกั้นรถยนต์คือการตัดสิทธิไม่ให้ผ่านเข้าออกได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานร่วมกับการจ่ายค่าส่วนกลางของลูกบ้าน หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางนิติบุคคลก็สามารถระงับการใช้งานบัตรใบดังกล่าวได้เลย แต่มีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อคือเราจะต้องอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เสียก่อนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจึงจะมีผล และหากเราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงไปได้สิทธิต่างๆ ที่เราแก้ไขไว้ก็จะไม่มีผลใดๆ จึงนับว่าการอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นประเด็นที่สำคัญมาก

เหตุผลที่เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้มีด้วยกัน 2 สาเหตุหลักคือ
1. notebook ที่ลูกค้าใช้งานไม่สามารถแยกแยะพอร์ตการเชื่อมต่อ network ได้ กล่าวคือปกติแล้ว notebook จะมี 2 ชนิดการเชื่อมต่อ ได้แก่ การเชื่อมต่อผ่านระบบ wifi และการเชื่อมต่อผ่านสายแลน กรณีที่ notebook ดังกล่าวไม่สามารถส่งค่าอัพเดทจากโปรแกรมไปยังระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าเคยทำได้ แอดมินแนะนำให้เข้าไปที่ control parnel เลือก network เลือก change adapter แล้วให้ปิดการใช้งาน wifi ก่อน จากนั้นให้กลับมาอัพโหลดข้อมูลในโปรแกรมเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์อีกครั้ง.. เมื่อการอัพโหลดแล้วเสร็จต้องไม่ลืมกลับไปเปิดใช้งาน wifi นะ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถใช้งาน wifi ได้

2. ปัญหาฐานข้อมูลของโปรแกรมผิดพลาด ขัดข้อง ประเด็นนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะหากฐานข้อมูลของโปรแกรมมีปัญหาเราจะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมออกและทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่เท่านั้น ซึ่งหากเราติดตั้งโปรแกรมใหม่ก็เท่ากับว่าเราจะต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอีกด้วย แต่สำหรับลูกค้าที่จำเป็นจริงๆ ยังไงก็ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่เพราะโปรแกรมเก่ามีปัญหาไม่สามารถใช้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เราสามารถส่งข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบัตรผ่านออกจากโปรแกรมเพื่อนำเข้าโปรแกรมใหม่ได้ โดยให้เข้าไปที่เมนู basic config เมนูย่อย personnel และเลือก export to excel เพื่อเก็บข้อมูลบัตรผ่านไว้ หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ personnel แล้วให้คลิ้กขวาตรงพื้นที่วางและเลือก import from excel เลือกที่ไฟล์ excel ที่เรา export ไป เพียงแค่นี้ข้อมูลบัตรทั้งหมดก็จะกลับเข้ามาในโปรแกรมอีกครั้ง พร้อมให้เราดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย

สิ่งสำคัญสำหรับระบบไม้กั้นรถนต์ : เรื่องฐานข้อมูลของโปรแกรมในระบบไม้กั้นรถยนต์ถือว่าสำคัญมาก เพราะหากฐานข้อมูลหายหรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เราก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้เช่นกัน วิธีแก้ไขวิธีเดียวหากพบว่าฐานข้อมูลของโปรแกรมหายหรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้คือจะต้องเรียกบัตรผ่านทุกใบที่ได้แจกไปกลับมาเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบใหม่เท่านั้น 
www.charoentech.com

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบออนไลน์หลายสาขาควรตั้งรหัสพนักงานยังไง?

2019-01-19 23:01:42

ยิ่งนับวันการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่านระบบออนไลน์หรือการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบออนไลน์เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งผู้ใช้งานหลายหน่วยงานที่เคยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบเดิม (ดึงข้อมูลด้วย usb flash drive) หันมาเพิ่มฟังก์ชั่นให้เครื่องสแกนดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลบริหารจัดการข้อมูลบันทึกเวลาได้เอง ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วพร้อมใช้งานทุกเมื่อตามต้องการและไม่ต้องรอให้หน้างานส่งข้อมูลมาให้ ระบบออนไลน์จัดทำไม่ยากเพียงแค่หน้างานมีอินเตอร์เน็ตเร้าเตอร์โมเด็มที่

การคำนวณเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อตั้งกะเสร็จสมบูรณ์

2019-01-18 23:17:02

หลังจากที่เราได้ตั้งค่ากะการทำงานบนโปรแกรม premium time ครบทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วก็คงถึงเวลาที่จะต้องดูรายงานว่าการแสดงผลรายงานจากการตั้งกะดังกล่าว ข้อมูลที่เราได้แสดงผลออกมาในรูปแบบไหน? การคำนวณเวลาของโปรแกรม premium time เป็นอย่างไร? จะเกี่ยวข้องยังไงกับข้อมูลที่เราสแกนในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า บทความนี้แอดมินขอเขียนบรรยายต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่กำลังใช้งานสามารถต่อยอดการใช้งานจากการตั้งค่าเห็นถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้รับจากการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแบบตั้งกะการทำงาน

วิธีสร้างกะการทำงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตอนที่ 1

2019-01-17 22:12:01

หากเราต้องการให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าคำนวณเวลาทำงานให้แบบอัตโนมัติ เช่น สรุปเวลาวันทำงาน สรุปเวลาทำงาน สรุปขาด สรุปจำนวนวันลา สรุปจำนวนนาทีที่มาสายรวมถึงสรุปโอทีให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคำนวณข้อมูลใหม่อีกครั้งให้เสียเวลา สำหรับความต้องการนี้สามารถทำได้เฉพาะเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม premium time เท่านั้น หากผู้ใช้งานต้องการให้โปรแกรม premium time คำนวณเวลาให้เราจะต้องมีการตั้งตารางการทำงาน ตั้งกะการทำงานและผูกกะการทำงานให้พนักงานเสียก่อน