• Hotline: 087-984-2273

รูปแบบการทำงานของระบบ loop anti passback ของไม้กั้นรถยนต์

บทความครั้งนี้แอดมินขอพูดถึง Loop anti passback หรือระบบป้องกันการวนบัตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่ใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ โดยในชุดไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass เรามักนิยมใช้ wiegand controller ในการควบคุมระบบ ซึ่งหนึ่งในความสามารถของ wiegand controller ดังกล่าวคือสามารถตั้งค่า anti passback หรือป้องกันการวนบัตรได้ (โหมด anti passback เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นของ controller ที่เราสามารถตั้งค่าได้) แต่การตั้งค่า anti passback ใน wiegand controller จะเป็นการป้องกันการวนบัตรในระดับเบื้องต้นเท่านั้น กรณีที่เราต้องการป้องกันการวนบัตรแบบขั้นสูงเราจะต้องใช้ loop detector เข้ามาทำงานร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าในกระบวนการทำงานของ anti passback ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแอดมินขอนำเอาเรื่องราวการตั้งค่าในโหมดนี้มาอัพเดทให้ทราบกัน

รูปแบบการทำงานของระบบ anti passback หรือระบบป้องกันการวนบัตรในชุดไม้กั้นรถยนต์คือ ระบบจะถูกตั้งค่าให้เข้าแล้วต้องออกเสมอจึงจะเข้าใหม่ได้ หากเราเข้าแล้วไม่ออกหรือเราออกแล้วไม่เข้าเราก็จะไม่สามารถเข้าหรือออกซ้ำได้ ระบบจะไม่ตอบสนองใดๆ หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ครบหลูบที่ตั้งค่าไว้ เช่น เราทาบบัตรเข้าไม้กั้นรถยนต์เปิดให้เราเข้าแต่เราไม่ทาบบัตรออกและจะทาบบัตรเพื่อเข้าซ้ำระบบไม้กั้นรถยนต์จะไม่สั่งการเพราะติดโหมด anti passback นั้นเอง.. เมื่อทาบเข้าแล้วจะต้องไปทาบออกเราจึงจะทาบบัตรเข้าได้อีกครั้ง เป็นต้น

เมื่อเราพอเข้าใจหลักการทำงานของระบบ anti passback แล้วเราก็มาทราบระดับในการตั้งค่า anti passback กันต่อเลย โดยการตั้งค่า anti passback มีด้วยกัน 2 ระดับคือ
ระดับที่ 1. การตั้งค่า anti passback ขั้นพื้นฐาน การตั้งค่าโหมด anti passback ในระดับนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยในโปรแกรม access control เมื่อเปิดโหมด anti passback เรียบร้อยแล้วให้เราอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ wiegand controller ระบบไม้กั้นรถยนต์ก็จะเริ่มการทำงานในรูปแบบ anti passback ทันที.. การตั้งค่าในระดับนี้เป็นเพียงการป้องกันการวนบัตรเท่านั้นเราจะขับรถทาบบัตรเข้าและออกหรือเราจะเดินมาทาบบัตรเข้าและออกก็ได้ระบบจะตรวจสอบเพียงแค่การทาบบัตรเท่านั้น

ระดับที่ 2. การตั้งค่า anti passback โดยใช้ loop detector หรือเรียกอีกอย่างว่า loop anti passback การตั้งค่าด้วยวิธีนี้เป็นการตั้งค่าการวนบัตรแบบแอดว๊านซ์ โดยหลักการทำงานของระบบจะเป็นเช่นเดียวกันข้อ 1. คือจะต้องทาบบัตรเข้าและออกจึงจะทาบบัตรเข้าได้อีกครั้ง แต่ที่พิเศษกว่าคือตัว loop detector จะเป็นตัวตรวจจับโลหะประมาณว่าหากเราไม่ขับรถมาทาบบัตรระบบจะไม่ยอมรับการทาบบัตรครั้งนั้น เช่น เราจอดรถทิ้งไว้ในลานจอดและเดินไปทาบบัตรที่ขาออกเพื่อจะนำรถอีกคันเข้าลานจอดด้วย การกระทำเช่นนี้ไม่สามารถทำได้เพราะระบบไม้กั้นรถยนต์จะยอมรับการทำบัตรเฉพาะครั้งที่เราเอารถจอดบริเวณเครื่องอ่านบัตรและทาบบัตรออกเท่านั้น ดังนั้นหากไม่มีการขับรถเข้าและออกจริงๆ เราจะไม่สามารถทาบบัตรได้นั้นเอง เรียกได้ว่าป้องกันการวนบัตรได้แบบ 100% เลยทีเดียว

ดังที่แอดมินได้อธิบายไว้ในข้างต้น กรณีที่ลูกค้าต้องการระบบป้องกันการวานบัตรในชุดไม้กั้นรถยนต์อาจต้องแจ้งผู้จำหน่ายว่าระดับที่ต้องการป้องกันการวนบัตรเป็นแบบไหน เพื่อให้ผู้จำหน่ายจัดอุปกรณ์ให้ได้อย่างถูกต้องนั้นเอง
www.charoentech.com

เรื่องของฐานข้อมูลโปรแกรม premium time ที่ควรทราบ

2019-06-25 23:14:21

ขึ้นชื่อว่าฐานข้อมูล (database) ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะฐานข้อมูลคือที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของระบบเอาไว้ และในบทความครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องความสำคัญของฐานข้อมูลในโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรบ้างที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินเชื่อว่าเมื่อลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้า

การใช้งานบัตรผ่าน easy pass ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-06-24 23:40:40

ระยะหลังๆ แอดมินพบว่าลูกค้าหลายท่านเจอกับปัญหาการใช้งานบัตรผ่านไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระบบ easy pass ซึ่งแอดมินได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานบางท่านเรื่องการอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass ไม่เป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่แจ้งไว้ พบว่าบางครั้งอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง พบว่าระบบอ่านใกล้กว่าความเป็นจริง และบางท่านพบว่าระบบไม่อ่านบัตรเลย ดังนั้นในบทความนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการใช้งานบัตรผ่าน

รูปแบบการจำกัดสิทธิผ่านเข้าออกประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-06-23 17:49:41

บทความนี้แอดมินขอหันกลับมาพูดถึงเรื่องของความต้องการเกียวกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอีกหน่อย ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) โดยฟังก์ชั่นควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้งานและขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสแกนจะรองรับได้หรือไม่? ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินจึงขอสรุปความสามารถของระบบนี้