• Hotline: 087-984-2273

การตรวจสอบที่มาของบันทึกเวลาเกินในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เคสปัญหาล่าสุดแอดมินพบว่าลูกค้าเจอปัญหาบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเกิด โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยตรงเนื่องจากพนักงานแจ้งลากิจแต่เมื่อ HR ตรวจสอบบันทึกเวลากลับพบว่ามีการสแกนมาทำงานปกติและบันทึกเวลาที่แสดงให้เห็นเป็นการเข้างานสายอีกด้วย กับอีกหนึ่งปัญหาเมื่อ HR แจ้งข้อมูลบันทึกเวลาให้พนักงานทราบกลับพบว่าพนักงานบางคนมีการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าก่อนเวลางานชนิดที่เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เช่น หน่วยงานเปิดตอน 18.00 น. เลิกตอน 22.00 น. แต่พบว่ามีการสแกนลายนิ้วมือตอน 09.00 น. แน่นอนว่าเวลา 09.00 น. ไม่มีทางเป็นจริงเพราะสาขายังไม่เปิดให้บริการและไม่มีพนักงานคนใดมาทำงานในเวลาดังกล่าวด้วย หากเจอปัญหาเช่นนี้เราจะตรวจสอบได้อย่างไร? เพื่อจะได้ชี้ชัดว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่และจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด

แอดมินขอขยายความในเรื่องการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของลูกค้ารายนี้เพิ่มเติมอีกนิด ซึ่งลูกค้าดังกล่าวใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้งหมด 7 เครื่อง โดยนำไปใช้งานกับที่สาขาจำนวน 6 สาขาและสำหรับสำนักงานใหญ่ 1 เครื่อง การใช้งานคือสำนักงานใหญ่จะดึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จากสาขาเองอัตโนมัติ สาขามีหน้าที่เก็บลายนิ้วมือพนักงานเองบริหารการใช้งานเครื่องสแกนเอง สำนักงานใหญ่มีหน้าที่เพียงแค่ดึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมาตรวจสอบการเข้าและออกงานเท่านั้น ในส่วนการตั้งรหัสพนักงานทราบเบื้องต้นว่าสำนักงานใหญ่จะให้เพียงแค่ coed ของสาขาไปเท่านั้น เช่น สาขาอุดร รหัสสาขา 500 ตามด้วยรหัสพนักงานคนแรกก็จะเป็น 500001 เป็นต้น

สรุปปัญหาตามย่อหน้าแรกคือ
1. พนักงานแจ้งลาแต่กลับพบว่ามีบันทึกเวลาเกินมาในวันที่พนักงานแจ้งลาหยุด ซึ่งพนักงานไม่ได้เข้ามาที่สาขาเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าหรือออกงานอย่างแน่นอน
2. บางสาขาให้เข้างาน 18.00 เลิกงาน 22.00 แต่กลับพบว่ามีบันทึกเวลาตอน 09.00 และ 17.30 โผล่มาซึ่งเป็นเวลาที่พนักงานไม่มีทางสแกนในเวลาดังกล่าวแน่นอน

การตรวจสอบ.. ด้วยเหตุที่ลูกค้ามีเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจำนวน 7 เครื่องที่ใช้งานอยู่ในระบบ ซึ่งทั้ง 7 เครื่องเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมาที่คอมพิวเตอร์ของฝ่ายบุคคลทั้งหมด สำหรับการตรวจสอบปัญหาทำได้ดังนี้
1. ให้เราเรียกรายงาน "บันทึกเวลา" ในวันที่เป็นปัญหาออกมาตรวจสอบ เช็คดูว่าบันทึกเวลาในแต่ละช่วงเวลาเป็นบันทึกเวลาที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องไหนกันแน่ เช่น

ยกตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาพนักงานลาแล้วพบว่ามีบันทึกเวลาเกินมาในวันที่พนักงานไม่มาทำงาน รีพอร์ดจะออกมาประมาณนี้
1. นายเอ วันที่ 15/6/2562 เวลาที่สแกน 11.30 เครื่องที่สแกน 3
2. นายเอ วันที่ 15/6/2562 เวลาที่สแกน 18.20 เครื่องที่สแกน 3
* จะสังเกตุเห็นว่าเครื่องสแกนเครื่องที่ 3 เป็นสาขาอื่น ซึ่งนายเออยู่สาขาที่ใช้เครื่องสแกนเครื่องที่ 5 แสดงว่าเวลาดังกล่าวได้มาจากเครื่องสแกนเครื่องที่ 3 นั้นเอง

2. เมื่อเราทราบแล้วว่าเวลาที่เกินมามาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องที่เท่าไหร่ ตามตัวอย่างคือเครื่องที่ 3 ให้เราทดลองเชื่อมต่อเครื่องสแกนของสาขานั้นและ "สอบถามผู้ใช้" ในเครื่องนั้นดูว่า รหัสพนักงานของนายเอ 500001 มีข้อมูลอยู่ในเครื่องสแกนเครื่องดังกล่าวหรือไม่? 
3. ตามสถิติการตรวจสอบของแอดมินพบว่ารหัสพนักงานตรงกัน กล่าวคือ นายเอ สาขา 5 ใช้รหัสพนักงาน 500001 ซึ่งเป็นรหัสพนักงานเดียวกับที่ถูกตั้งให้นายบีที่สาขา 3 เมื่อเราดึงข้อมูลเข้ามาที่โปรแกรมโปรแกรมก็จะจับรหัส 500001 มาบันทึกเวลาให้นายเอ สาขา 5 อัตโนมัติ เพราะโปรแกรมมองแค่รหัสพนักงานเท่านั้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาคือเราจะต้องยกเลิกรหัสพนักงาน 500001 ของคนใดคนหนึ่งออกเพื่อให้รหัส 500001 มีเพียงคนเดียวปัญหาดังกล่าวก็จะหายไป การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายๆ เครื่อง หลายๆ สาขา การตั้งรหัสพนักงานถือว่าสำคัญมาก เราจะต้องกำหนดให้รหัสพนักงานแต่ละสาขาแต่ละของทั้งองค์กรจะต้องไม่ซ้ำกัน ไม่งั้นจะเกิดปัญหาดังเช่นลูกค้าในบทความครั้งนี้
www.charoentech.com

เรื่องของฐานข้อมูลโปรแกรม premium time ที่ควรทราบ

2019-06-25 23:14:21

ขึ้นชื่อว่าฐานข้อมูล (database) ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะฐานข้อมูลคือที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของระบบเอาไว้ และในบทความครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องความสำคัญของฐานข้อมูลในโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรบ้างที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินเชื่อว่าเมื่อลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้า

การใช้งานบัตรผ่าน easy pass ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-06-24 23:40:40

ระยะหลังๆ แอดมินพบว่าลูกค้าหลายท่านเจอกับปัญหาการใช้งานบัตรผ่านไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระบบ easy pass ซึ่งแอดมินได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานบางท่านเรื่องการอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass ไม่เป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่แจ้งไว้ พบว่าบางครั้งอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง พบว่าระบบอ่านใกล้กว่าความเป็นจริง และบางท่านพบว่าระบบไม่อ่านบัตรเลย ดังนั้นในบทความนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการใช้งานบัตรผ่าน

รูปแบบการจำกัดสิทธิผ่านเข้าออกประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-06-23 17:49:41

บทความนี้แอดมินขอหันกลับมาพูดถึงเรื่องของความต้องการเกียวกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอีกหน่อย ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) โดยฟังก์ชั่นควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้งานและขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสแกนจะรองรับได้หรือไม่? ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินจึงขอสรุปความสามารถของระบบนี้