• Hotline: 087-984-2273

สิทธิ Admin ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 10 ข้อที่ควรรู้

สำหรับเรื่องของการตั้งสิทธิ admin ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า หัวข้อนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะสิทธิ admin จะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาการแก้ไขข้อมูลในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยพลการ หากไม่ใช่ admin จะไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลอะไรในระบบได้ และแน่นอนเหรียญมี 2 ด้านเสมอ การตั้งสิทธิ admin แม้จะมีประโยชน์มากมายแต่หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น admin ที่ถูกตั้งไว้ลาออก หาตัวไม่ได้หรือไม่สามารถสแกนนิ้วหรือสแกนหน้า admin เพื่อยืนยันสิทธิได้ หรือตั้งสิทธิ admin ไว้แต่ไม่แน่ใจว่าใครคือ admin ดังกล่าว เผลอลบลายนิ้วมือหรือใบหน้า admin ไปแต่ยังไม่คืนค่าสิทธิ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าสู้ระบบเมนูของเครื่องสแกนได้ ดังนั้นในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าสิทธิ admin ให้ประโยชน์และโทษอะไรแก่ผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง

1. สิทธิ admin จะช่วยป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าโดยพลการ หากไม่ใช่ admin จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลได้
2. การตั้ง admin ช่วยให้ข้อมูลที่ฝ่ายบุคคลได้รับเป็นความจริงมากที่สุด เพราะหากไม่มีการเข้าแก้ไขข้อมูลโดยบุคคลอื่นแล้วแสดงว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในระบบจะเป็นของจริงแบบ 100%
3. ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลง่ายขึ้น มีผู้ดูแลมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย
4. แต่หาก admin หายตัวไปหรือไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ เราจะไม่สามารถจัดการใดๆ ได้เลย จะต้องส่งเครื่องสแกนแก้ไขสิทธิ admin ก่อนเท่านั้นจึงจะเข้าสู่ระบบได้
5. กรณีที่เผลอลบ admin ออกไปโดยไม่คืนค่าสิทธิ admin ออกให้กลายเป็น user ก่อน เครื่องสแกนจะล็อคเช่นเดิมเพราะระบบของเครื่องสแกนยังคงมองว่ามีสิทธิ admin อยู่ในระบบ แต่เมื่อเราลบ id ของ admin ออกไปแล้วแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถสแกนนนิ้วหรือหน้าเพื่อ login เข้าสู่ระบบได้ วิธีแก้ไขมีเพียงวิธีเดียวคือส่งเครื่องสแกนให้ผู้จำหน่ายปลดล็อคระบบให้
6. กรณีที่เชื่อมต่อผ่านระบบแลนด์แม้ admin จะไม่อยู่เราก็ยังคงใช้งานเครื่องสแกนและดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบแลนด์ได้ 
7. เราสามารถแก้ไขหรือยกเลิกสิทธิ admin ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้เอง กรณีที่ใช้วิธีดึงข้อมูลผ่านสายแลนด์เท่านั้น
8. เมื่อเครื่องสแกนล็อคไม่สามารถกดเข้าเมนูได้ สิ่งที่ลูกค้าต้องทำคือติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อสอบถามแนวทางการแก้ไข วิธีแก้ไขปัญหามีเพียงวิธีเดียวคือล้างสิทธิ admin ออก
9. ประเด็นนี้สำคัญมาก ผู้จำหน่ายในตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ติดต่อหรือสั่งซื้อผ่านบริษัทตนเองเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลผู้จำหน่าย ความรู้ความสามารถรวมถึงการให้บริการหลังการขายของผู้จำหน่ายนั้นสำคัญมาก แนะนำให้ตรวจสอบประเด็นนี้ให้ละเอียดก่อนการสั่งซื้อเสมอ
10. admin ในเครื่องสแกนสามารถตั้งค่าได้เฉลี่ย 5 คน ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดปัญหาเรื่อง admin บางคนหายตัวไปโดยไม่ส่งมอบงานแนะนำให้ตั้ง admin ไว้ให้เพียงพอเพื่อลดทอนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตามที่แอดมินแจ้งไปด้านบนว่าเหรียญมี 2 ด้าน ทุกสิ่งล้วนมีทั้งข้อดีข้อที่ให้ประโยชน์และผลเสียหรือโทษหากเราทำกุญแจหายไป (admin คือกุญแจที่ไขเข้าสู่ระบบ) และแน่นอนว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปรงแก้ไขได้ การเลือกผู้ขายหรือร้านค้าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อจะได้ยืนยันว่าหากปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นเราจะยังมีคนดูแลคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาเสมอ
www.charoentech.com


เรื่องของฐานข้อมูลโปรแกรม premium time ที่ควรทราบ

2019-06-25 23:14:21

ขึ้นชื่อว่าฐานข้อมูล (database) ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะฐานข้อมูลคือที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของระบบเอาไว้ และในบทความครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องความสำคัญของฐานข้อมูลในโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรบ้างที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินเชื่อว่าเมื่อลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้า

การใช้งานบัตรผ่าน easy pass ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-06-24 23:40:40

ระยะหลังๆ แอดมินพบว่าลูกค้าหลายท่านเจอกับปัญหาการใช้งานบัตรผ่านไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระบบ easy pass ซึ่งแอดมินได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานบางท่านเรื่องการอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass ไม่เป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่แจ้งไว้ พบว่าบางครั้งอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง พบว่าระบบอ่านใกล้กว่าความเป็นจริง และบางท่านพบว่าระบบไม่อ่านบัตรเลย ดังนั้นในบทความนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการใช้งานบัตรผ่าน

รูปแบบการจำกัดสิทธิผ่านเข้าออกประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-06-23 17:49:41

บทความนี้แอดมินขอหันกลับมาพูดถึงเรื่องของความต้องการเกียวกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอีกหน่อย ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) โดยฟังก์ชั่นควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้งานและขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสแกนจะรองรับได้หรือไม่? ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินจึงขอสรุปความสามารถของระบบนี้