• Hotline: 087-984-2273

การจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีใช้หลายเครื่องในที่เดียวกัน

ในหลายบทความแอดมินมักอัพเดทเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาบทความในครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับหน่วยงานที่มีใช้หลายเครื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนและสามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อเริ่มต้นระบบไปแล้วเพราะการย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่พลาดไปแล้วหนักกว่าการเริ่มต้นระบบแน่นอน และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องสแกนอยู่หากต้องการใช้เครื่องสแกนหลายเครื่องจะได้ทราบหลักการหรือรูปแบบการทำงานการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อนการเริ่มต้นใช้งาน

สำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายๆ เครื่องในหน่วยงานเดียวกันสามารถเชื่อมต่อระบบได้ 2 รูปแบบคือ (1) เชื่อมต่อระบบผ่านสายแลนด์ (2) ใช้วิธีดึงข้อมูลด้วย usb flash drive โดยทั้ง 2 รูปแบบมีหลักการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แอดมินสรุปแนวทางให้ดังนี้

1. เรื่องของการเก็บข้อมูลพนักงาน ให้เลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าพนักงาน ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานใหม่หรืออัพเดทข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลที่เครื่องสแกนเครื่องนี้เท่านั้น
1.1 กรณีที่เชื่อมต่อระบบผ่านสายแลนด์ ให้ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงาน (ลายนิ้วมือ+ใบหน้า) เข้าสู่โปรแกรมและอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวไปยังเครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ในหน่วยงาน
1.2 กรณีที่ใช้วิธีดึงข้อมูลผ่าน usb flash drive ให้ใช้ usb flash drive version 2.0 ความจุ 8G ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงาน (ใบหน้า+ลายนิ้วมือ) จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลักและนำไปอัพโหลดเข้าเครื่องอื่นๆ ต่อไป (เราจะได้ไฟล์ .dat จากการดาวน์โหลดนั้น ข้อมูลพนักงานจะอยู่ในไฟล์ดังกล่าวเราไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้)

2. การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลา ไม่ว่าพนักงานจะสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าที่เครื่องสแกนเครื่องไหนก็ตามแต่ เมื่อเราดึงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมข้อมูลทั้งหมดก็จะแสดงเวลาให้พนักงานคนนั้นๆ ให้เองอัตโนมัติพร้อมแสดงจุดที่พนักงานสแกนในแต่ละครั้งด้วยว่าสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าที่เครื่องใด
2.1 กรณีที่ดึงข้อมูลผ่านระบบแลนด์ สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนแต่ละเครื่องหรือตั้งค่าการดึงข้อมูลแบบ auto ได้เลย
2.2 กรณีที่ดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ให้เอา flash drive ไปดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนทีละเครื่องทุกเครื่องจนครบ แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่โปรแกรมอีกครั้ง

3. การแก้ไขการลบข้อมูลพนักงาน เช่น ลบพนักงานที่ลาออกไปแล้ว หรืออัพเดทข้อมูลลายนิ้วมือและใบหน้าพนักงานใหม่
3.1 กรณีที่ใช้ระบบแลนด์ เราจะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนทีละเครื่องและสั่งลบข้อมูลพนักงานที่เครื่องสแกนทีละเครื่อง (ทำทุกเครื่อง)
3.2 กรณีใช้ usb flash drive แอดมินแนะนำให้ทำแค่เครื่องหลักเพียงเครื่องเดียว หลังจากนั้นให้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลและอัพโหลดข้อมูลแบบวิธีที่ 1.2 เนื่องจากการอัพโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive เป็นการอัพโหลดแบบแทนที่ ใหม่ทับเก่าเสมอ

การเริ่มต้นระบบด้วยวิธีเลือกเครื่องสแกนหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องหลักเราจะหมดปัญหาเรื่องการตั้งรหัสพนักงานซ้ำซ้อน การโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนผ่านระแบบแลนด์ซ้ำซ้อน การดูแลข้อมูลพนักงานก็จะง่ายขึ้น เป็นระเบียบมากขึ้น ลดปัญหาข้อมูลพนักงานในแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน เช่น เครื่อง 1 สแกนได้ดี เครื่อง 3 สแกนไม่ดี เนื่องจากการเก็บข้อมูลพนักงานที่ไม่เหมือนกัน
www.charoentech.com

รูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์

2019-09-21 21:31:09

เรื่องของการทำระบบออนไลน์ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งความต้องการของลูกค้าที่มีหลายสาขาและต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และแน่นอนว่าหากต้องการให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบคำนวณเวลาทำงานของพนักงานรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น การทำระบบออนไลน์ในเครื่อง

ระบบบันทึกเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีที่พนักงานสแกนลายนิ้วมือไม่ติด

2019-09-19 20:10:24

สำหรับปัญหาพนักงานสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าแล้วแต่ไม่มีบันทึกเวลาซึ่งหากมองกลับอีกด้านอาจกลายเป็นพนักงานลืมสแกนแล้วบอกว่าสแกนแล้ว ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจของฝ่ายบุคคลอย่างยิ่ง และหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบบันทึกเวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเก็บข้อมูลไว้แล้วไม่พบบันทึกเวลาดังกล่าวเราจะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ว่าจริงๆ แล้วพนักงานลืมสแกนหรือพนักงานสแกนแล้ว

ควบคุมสั่งงานระบบลิฟด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือทาบบัตร

2019-09-17 20:48:30

จะว่าไปแล้วระบบควบคุมการทำงานของลิฟสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตรเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น การทำงานรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบใหญ่ที่นำเอา 3 ระบบย่อยมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบบลิฟ ลิฟที่เราคุ้นชินกับการขึ้นๆ ลงๆ จะไปชั้นต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม (2) controller ควบคุมการทำงานของลิฟจะอนุญาตให้ไปชั้นที่กำหนดไว้เท่านั้น (3) เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องทาบบัตร