• Hotline: 087-984-2273

การจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือกรณีใช้หลายเครื่องในที่เดียวกัน

ในหลายบทความแอดมินมักอัพเดทเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาบทความในครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับหน่วยงานที่มีใช้หลายเครื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนและสามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อเริ่มต้นระบบไปแล้วเพราะการย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่พลาดไปแล้วหนักกว่าการเริ่มต้นระบบแน่นอน และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องสแกนอยู่หากต้องการใช้เครื่องสแกนหลายเครื่องจะได้ทราบหลักการหรือรูปแบบการทำงานการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อนการเริ่มต้นใช้งาน

สำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายๆ เครื่องในหน่วยงานเดียวกันสามารถเชื่อมต่อระบบได้ 2 รูปแบบคือ (1) เชื่อมต่อระบบผ่านสายแลนด์ (2) ใช้วิธีดึงข้อมูลด้วย usb flash drive โดยทั้ง 2 รูปแบบมีหลักการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แอดมินสรุปแนวทางให้ดังนี้

1. เรื่องของการเก็บข้อมูลพนักงาน ให้เลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าพนักงาน ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานใหม่หรืออัพเดทข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลที่เครื่องสแกนเครื่องนี้เท่านั้น
1.1 กรณีที่เชื่อมต่อระบบผ่านสายแลนด์ ให้ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงาน (ลายนิ้วมือ+ใบหน้า) เข้าสู่โปรแกรมและอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวไปยังเครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ในหน่วยงาน
1.2 กรณีที่ใช้วิธีดึงข้อมูลผ่าน usb flash drive ให้ใช้ usb flash drive version 2.0 ความจุ 8G ดาวน์โหลดข้อมูลพนักงาน (ใบหน้า+ลายนิ้วมือ) จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลักและนำไปอัพโหลดเข้าเครื่องอื่นๆ ต่อไป (เราจะได้ไฟล์ .dat จากการดาวน์โหลดนั้น ข้อมูลพนักงานจะอยู่ในไฟล์ดังกล่าวเราไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้)

2. การดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลา ไม่ว่าพนักงานจะสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าที่เครื่องสแกนเครื่องไหนก็ตามแต่ เมื่อเราดึงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมข้อมูลทั้งหมดก็จะแสดงเวลาให้พนักงานคนนั้นๆ ให้เองอัตโนมัติพร้อมแสดงจุดที่พนักงานสแกนในแต่ละครั้งด้วยว่าสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าที่เครื่องใด
2.1 กรณีที่ดึงข้อมูลผ่านระบบแลนด์ สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนแต่ละเครื่องหรือตั้งค่าการดึงข้อมูลแบบ auto ได้เลย
2.2 กรณีที่ดึงข้อมูลด้วย usb flash drive ให้เอา flash drive ไปดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนทีละเครื่องทุกเครื่องจนครบ แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่โปรแกรมอีกครั้ง

3. การแก้ไขการลบข้อมูลพนักงาน เช่น ลบพนักงานที่ลาออกไปแล้ว หรืออัพเดทข้อมูลลายนิ้วมือและใบหน้าพนักงานใหม่
3.1 กรณีที่ใช้ระบบแลนด์ เราจะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนทีละเครื่องและสั่งลบข้อมูลพนักงานที่เครื่องสแกนทีละเครื่อง (ทำทุกเครื่อง)
3.2 กรณีใช้ usb flash drive แอดมินแนะนำให้ทำแค่เครื่องหลักเพียงเครื่องเดียว หลังจากนั้นให้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลและอัพโหลดข้อมูลแบบวิธีที่ 1.2 เนื่องจากการอัพโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive เป็นการอัพโหลดแบบแทนที่ ใหม่ทับเก่าเสมอ

การเริ่มต้นระบบด้วยวิธีเลือกเครื่องสแกนหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องหลักเราจะหมดปัญหาเรื่องการตั้งรหัสพนักงานซ้ำซ้อน การโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนผ่านระแบบแลนด์ซ้ำซ้อน การดูแลข้อมูลพนักงานก็จะง่ายขึ้น เป็นระเบียบมากขึ้น ลดปัญหาข้อมูลพนักงานในแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน เช่น เครื่อง 1 สแกนได้ดี เครื่อง 3 สแกนไม่ดี เนื่องจากการเก็บข้อมูลพนักงานที่ไม่เหมือนกัน
www.charoentech.com

เรื่องของฐานข้อมูลโปรแกรม premium time ที่ควรทราบ

2019-06-25 23:14:21

ขึ้นชื่อว่าฐานข้อมูล (database) ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะฐานข้อมูลคือที่เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของระบบเอาไว้ และในบทความครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องความสำคัญของฐานข้อมูลในโปรแกรม premium time ซึ่งโปรแกรม premium time เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับเนื้อหาในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรบ้างที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า แอดมินเชื่อว่าเมื่อลูกค้าทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้า

การใช้งานบัตรผ่าน easy pass ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2019-06-24 23:40:40

ระยะหลังๆ แอดมินพบว่าลูกค้าหลายท่านเจอกับปัญหาการใช้งานบัตรผ่านไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระบบ easy pass ซึ่งแอดมินได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานบางท่านเรื่องการอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass ไม่เป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่แจ้งไว้ พบว่าบางครั้งอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง พบว่าระบบอ่านใกล้กว่าความเป็นจริง และบางท่านพบว่าระบบไม่อ่านบัตรเลย ดังนั้นในบทความนี้แอดมินจึงขอพูดถึงการใช้งานบัตรผ่าน

รูปแบบการจำกัดสิทธิผ่านเข้าออกประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2019-06-23 17:49:41

บทความนี้แอดมินขอหันกลับมาพูดถึงเรื่องของความต้องการเกียวกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอีกหน่อย ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู) โดยฟังก์ชั่นควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีด้วยกัน 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้งานและขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสแกนจะรองรับได้หรือไม่? ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามากขึ้นแอดมินจึงขอสรุปความสามารถของระบบนี้