• Hotline: 087-984-2273

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญเทค 559

สำนักงานใหญ่

  • เลขที่ 222/72 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถ.กาญจานาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  • charoentech@gmail.com
  • 087-984-2273

คลังสินค้าลาดพร้าว

  • เลขที่ เลขที่ 3270/94 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • nareerat.sa@me.com
  • 087-984-2273

หน่วยงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • เลขที่ 123/7 หมู่ 2 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
  • charoentech@gmail.com
  • 089-106-2456

ติดต่อสอบถาม