• Hotline: 087-984-2273

ติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชุดควบคุมประตู ci809u

อีกหนึ่งหน้างานที่ทางเจริญเทค ให้บริการติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เชื่อมต่อกับชุดควบคุมประตูเดิมที่ติดตั้งอยู่แล้ว โดยครั้งนี้ได้ให้บริการติดตั้งให้กับ SamSon Controls co.,ltd. ซึ่งลูกค้าต้องการ upgrade เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci809u ชุดควบคุมประตู

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นของ บจก.เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) ซึ่งลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนชุดควบคุมประตูเดิมที่ชำรุดเป็นชุดควบคุมประตูสั่งงานด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยทางเจริญเทคได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ยกชุดเพื่อให้ระบบควบคุมประตูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดูเพิ่มเติม

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s ลูกค้าติดตั้งเอง

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นผลงานการติดตั้งของลูกค้าซึ่งทางลูกค้าเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องการนำ เครื่องสแกนใบหน้า ไปใช้กับไซด์งานก่อสร้างเรือนจำ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีความต้องการให้คนงานบันทึกเวลาเข้าออกได้ทั้งใบหน้าและลายนิ้วมือ

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci809u ชุดควบคุมประตู

ภาพหน้างานครั้งนี้เป็นของ บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานหลอมโลหะและโรงงานกลั่นน้ำมัน ให้ความไว้วางใจ เจริญเทค ติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci809u ทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ดูเพิ่มเติม

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s

เครื่องสแกนใบหน้า เหมาะมากที่จะใช้กับสถานีบริการน้ำมัน เพราะไม่จำเป็นต้องสัมผัสตัวเครื่อง ไร้ปัญหาสแกนยาก สแกนไม่ติดเพราะมือเปื้อนคราบน้ำมัน.. 

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s มูลนิธิหอธรรมพระบารมี

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งชุดควบคมประตู ci809u บจก.ไลม์โปรดิวส์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci809u เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการติดตั้งร่วมกับชุดควบคุมประตู และสำหรับภาพหน้างานครั้งนี้เป็นของ บริษัท ไลม์โปรดิวส์ จำกัด ซึ่งลูกค้ามีความต้องการให้ติดตั้งชุดควบคุมประตูทำงานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมทั้งใช้คำนวณเวลาเข้าออกของ

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s บจก.เอ็นเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งชุดควบคุมประตู ci809u บจก.ช้างอวอดส์ (1995)

ดูเพิ่มเติม

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s Big Zerprise Advertising Agency

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s พลัส คลีนิค

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s บจก.แสงทองธนารักษ์

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi817u โรงเรียนไตรรัตนาราม

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 ร้านอาหารญี่ปุ่น ไทร์บุ

ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi817u ร้านกาแฟบางแสน

ดูเพิ่มเติม

เครื่องสแกนใบหน้า ชุดควบคุมประตู หจก.ไบร์ท เวิร์ค

ดูเพิ่มเติม