• Hotline: 087-984-2273

ไอลีฟ ไพร์ม แสมดำ

ชุดภาพหน้างานครั้งนี้เป็นการให้บริการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ที่โครงการหมู่บ้านไอลีฟ ไพร์ม ลูกค้าเลือกใช้ไม้กั้นรถยนต์ HIP รุ่น cmb3063 จำนวน 4 ชุด สำหรับควบคุมการเข้าออกภายในโครงการ แบ่งออกเป็นทำงานร่วมกับระบบ easy pass จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับลูกบ้านที่มีบัตรผ่านสามารถสแกนบัตรผ่านเข้าออกได้เลยไม่ต้องรอให้ รปภ. กดปุ่มสั่งไม้กั้นรถยนต์ และใช้งานในรูปแบบ manual จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับช่องผู้ติดต่อ ช่วยให้การตรวจสอบรถเข้าออกภายในโครงการง่ายขึ้นมีความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นด้วย

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่นี้ >> ชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบ easy pass และ ชุดไม้กั้นรถยนต์ระบบ manual หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ไม้กั้นรถยนต์ ติดต่อเราได้ที่โทร.089-106-2456
www.charoentech.com