• Hotline: 087-984-2273

Neory Residence บางนา-เทพารักษ์

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งระบบมอเตอร์ประตูเลื่อนหน้าโครงการสั่งงานด้วยระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass ให้แก่โครงการ Neory Residence บางนา-เทพารักษ์ โดยลูกค้าเลือกใช้ชุดมอเตอร์ของ albano 2000kg ทำงานร่วมกับระบบอ่านบัตรบลูทูธ คลื่นความถี่ 433mhz ของทาง HIP ซึ่งสามาถสั่งงานระบบมอเตอร์ได้จากระยะไกลแบบเดียวกับระบบ easy pass ช่วยให้สมาชิกสามารถผ่านเข้าออกโครงการได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบมอเตอร์ประตูหน้าโครงการสั่งงานด้วยระบบอ่านบัตรหรือสั่งงานด้วยกล้องอ่านป้ายทะเบียน หรือระบบไม้กั้นรถยนต์ หากต้องการคำแนะนำหรือต้องการให้เข้าดูหน้างาน ติดต่อสอบถามเราได้ที่ 089-106-2456

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com