• Hotline: 087-984-2273

จากราคา 0.00 บาท

ลดเหลือ 0.00 บาท

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โปรแกรม Premium Time

โปรแกรม Premium Time เป็นโปรแกรมฟรีที่มีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งโปรแกรม Premium Time มีหน้าที่ในการนำเอาข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนมาประมวลผลสรุปเป็นเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย คำนวณข้อมูลตามกะ คิดคำนวณโอที เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม Premium Time สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้หลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านระบบแลนด์ ผ่าน usb Flash Drive ผ่านสาย usb data link ผ่านระบบออนไลน์ DDNS และนอกจากนี้เรายังสามารถใช้โปรแกรมควบคุมสั่งงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้อีกด้วย

คุณสมบัติของโปรแกรม Premium Time มีดังนี้
1. รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้แบบไม่จำกัดจำนวน เราจะใช้เครื่องสแกนกี่เครื่องเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรม Premium Time ก็ได้
2. สร้างบริษัททำการได้ไม่จำกัด พร้อมสร้างแผนกภายใต้บริษัทนั้นๆ ได้อย่างไม่จำกัดเช่นกัน
3. โปรแกรมมีให้เลือกใช้งาน 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ
4. รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรมได้ทั้งผ่านระบบแลนด์, ผ่านสาย usb data link, ผ่าน usb flash drive, ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ DDNS 
5. กำหนดข้อมูลโปรไฟล์พนักงานได้อย่างละเอียดพร้อมแนบภาพถ่ายพนักงานได้
6. สร้างประเภทการลาได้ตามต้องการ เช่น ประเภทลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ลาคลอด ลาบวช เป็นต้น
7. กำหนดวันหยุดประจำปีพร้อมออกฟอร์มพิมพ์เพื่อประกาศแจ้งให้พนักงานทราบได้
8. รองรับการบันทึกเวลาให้พนักงานกรณีที่พนักงานลืมสแกนเข้าหรือออก
9. รองรับการตั้งเวลาทำงานได้ทุกรูปแบบ จะกำหนดให้พนักงานสแกน 2 ครั้ง 4 ครั้ง หรือ 6 ครั้งต่อวันก็ได้
10. คำนวณเวลาทำงานได้อย่างละเอียด ทั้งกะรูปแบบปกติ กะข้ามวัน พร้อมคำนวณโอทีก่อนและหลังทำงาน
11. ให้รายงานได้หลากหลายมุมมอง ทั้งแบบละเอียด แบบแจกแจง ดูแบบง่าย รายงานสรุป สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายงานได้ที่นี้ >> ตัวอย่างรายงานโปรแกรม premium time
12. รองรับการส่งออกข้อมูลไปยัง excel ได้ทุกรายงาน
13. รองรับการส่งออกในรูปแบบ text file หรือ excel หรือ csv เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน
14. กรณีที่เชื่อมต่อผ่านระบบแลนด์หรือ usb data link หรือเชื่อมต่อผ่านโฮส ddns สามารถควบคุมสั่งงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ เช่น
- สั่งลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกไปแล้ว
- สั่งให้โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนมาแบบอัตโนมัติ หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด
- สั่งลบบันทึกเวลาที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า
- สั่งให้ยกเลิกหรือตั้ง admin ดูแลเครื่องสแกนเพิ่มได้
- สั่งปรับเวลาหน้าเครื่องสแกนให้เป็นปัจจุบันตามเวลาในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่
15. กรณีที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลายเครื่อง สามารถอัพโหลดข้อมูลพนักงานจากเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องอื่นๆ ได้ ไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำ
16. โปรแกรม premium time รองรับการตั้งสิทธิ admin เพื่อเข้าใช้โปรแกรมป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใช้งาน

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราติดตั้งโปรแกรมพร้อมสอนการใช้งานให้ฟรี
www.charoentech.com


Download Brochure ขอใบเสนอราคา