• Hotline: 087-984-2273

เทคโนโลยีของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลงเวลาแทนกันได้ 100% เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคล มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาช่วยให้ฝ่ายบุคคลสรุปการขาด ลา มาสาย พร้อมทั้ง OT ได้อย่างง่ายดาย

HIP CMI689

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 3900.00

HIP CMI688

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 3900.00

HIP CMI681s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8000.00 6900.00

HIP CMI682s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 8800.00

HIP CMI683s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
13500.00 12500.00

HIP CI690s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 9500.00

HIP CMI812u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9900.00 8000.00

HIP CMI817u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 7000.00

HIP CMI810u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 8000.00

HIP CMI F65s 1000f

เครื่องสแกนใบหน้า
16500.00 9900.00

HIP CMI F68s 700f

เครื่องสแกนใบหน้า
12500.00 8500.00

HIP CMI F66s 3000f

เครื่องสแกนใบหน้า
23500.00 15500.00

ZKTeco THAI 02

เครื่องสแกนใบหน้า
10500.00 9900.00

ชุดควบคุมประตู Ci805u

ชุดควบคุมประตู
16000.00 12500.00

ชุดควบคุมประตู ci809u

ชุดควบคุมประตู
19000.00 14500.00

ชุดควบคุมประตู Ci806u

ชุดควบคุมประตู
20000.00 16500.00

ชุดควบคุมประตู Ci690s

ชุดควบคุมประตู
19500.00 13500.00

ชุดควบคุมประตู ci f69s

ชุดควบคุมประตู
18200.00 14700.00

ชุดควบคุมประตู c100

ชุดควบคุมประตู
12500.00 11500.00

ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู
6000.00 5500.00

HIP GT4

นาฬิกายาม Guard Scan
9200.00 7000.00

HIP GT9

นาฬิกายาม Guard Scan
9500.00 7500.00

HIP GT11

นาฬิกายาม Guard Scan
14500.00 8500.00

Key Tag

นาฬิกายาม Guard Scan
50.00 35.00

ไม้กั้นรถยนต์ manual-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
55000.00 33500.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
68500.00 52000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass-s

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
85000.00 66000.00

ไม้กั้นรถยนต์ manual-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
47500.00 35000.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
69000.00 55000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass-m

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
88500.00 67500.00

ไม้กั้นรถยนต์ card set (L)

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
91500.00 57000.00

ไม้กั้นรถยนต์ easy pass (L)

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
98500.00 69500.00

ไม้กั้นรถยนต์ cmb3066

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 28500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW1226

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
44000.00 32500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW6114

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
36500.00 30000.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMDH363

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28500.00 28500.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMHD353

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
31000.00 31000.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMHD206

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
28200.00 28200.00

ไม้กั้นรถยนต์ CMW1026

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
39500.00 35000.00

Longer Reader CMLQ890

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
9800.00 9800.00

Longer Reader CMLQ860

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
9800.00 9800.00

Infrared Sensor

ไม้กั้นรถยนต์ carpark
5500.00 5500.00

ชุดกล้องวงจรปิด 4 ตัว

กล้องวงจรปิด CCTV
18500.00 15000.00

ชุดกล้องวงจรปิด 8 ตัว

กล้องวงจรปิด CCTV
37000.00 30000.00

ชุดกล้องวงจรปิด 16 ตัว

กล้องวงจรปิด CCTV
75000.00 60000.00

Smart Care CMS2

กล้องวงจรปิด CCTV
3500.00 2500.00

Smart Care CMS3

กล้องวงจรปิด CCTV
3500.00 2590.00

CCTV CMR911rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1089.00 980.00

CCTV CMR103rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1300.00 1170.00

CCTV CMR913rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1788.00 1600.00

CCTV CMD520rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
1788.00 1600.00

CCTV CML281rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
2133.00 1919.00

CCTV CML282rhd

กล้องวงจรปิด CCTV
2667.00 2400.00

CCTV CMR921dhd

กล้องวงจรปิด CCTV
2333.00 2099.00

Card ID 1.8

บัตร RFID Card
30.00 15.00

Card ID 0.8

บัตร RFID Card
35.00 25.00

Card Mifare 0.8

บัตร RFID Card
35.00 30.00

Key Tag Card

บัตร RFID Card
30.00 20.00

HIP CMI819u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10000.00 9000.00

HIP CMI812

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9500.00 9000.00

HIP CMI820-c

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
14000.00 13500.00

HIP CMI232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8500.00 8000.00

HIP CMI F65s 700f

เครื่องสแกนใบหน้า
15000.00 9900.00

HIP CMI f65s 1500f

เครื่องสแกนใบหน้า
17500.00 15000.00

HIP CMI F63s 2000f

เครื่องสแกนใบหน้า
22500.00 13500.00

HIP CMI800

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
12000.00 11000.00