• Hotline: 087-984-2273

เทคโนโลยีของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลงเวลาแทนกันได้ 100% เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคล มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาช่วยให้ฝ่ายบุคคลสรุปการขาด ลา มาสาย พร้อมทั้ง OT ได้อย่างง่ายดาย

HIP CMI689

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 3900.00

HIP CMI688

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5900.00 3900.00

HIP CMI681s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8000.00 6900.00

HIP CMI682s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 8800.00

HIP CMI683s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
13500.00 12500.00

HIP CI690s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10500.00 9500.00

HIP CMI812u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9900.00 8000.00

HIP CMI817u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 7000.00

HIP CMI810u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9000.00 8000.00

HIP CMI819u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
10000.00 9000.00

HIP CMI812

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
9500.00 9000.00

HIP CMI820-c

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
14000.00 13500.00

HIP CMI232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8500.00 8000.00

HIP CMI800

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
12000.00 11000.00