• Hotline: 087-984-2273

ก้าวไปอีกขั้นกับการบันทึกเวลาการทำงาน เครื่องสแกนใบหน้า ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องลายนิ้วมือบาง สแกนยาก สแกนไม่ติด หรือกับบางธุรกิจที่ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือในการสแกนเข้า-ออกงานได้ นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถสแกนได้ทั้ง ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรัหส ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาช่วยให้ฝ่ายบุคคลสรุปการขาด ลา มาสาย และ OT ได้อย่างง่ายดาย

HIP CMI F65s 1000f

เครื่องสแกนใบหน้า
16500.00 9900.00

HIP CMI F68s 700f

เครื่องสแกนใบหน้า
12500.00 8500.00

HIP CMI F66s 3000f

เครื่องสแกนใบหน้า
23500.00 15500.00

ZKTeco THAI 02

เครื่องสแกนใบหน้า
10500.00 9900.00

HIP CMI F65s 700f

เครื่องสแกนใบหน้า
15000.00 9900.00

HIP CMI f65s 1500f

เครื่องสแกนใบหน้า
17500.00 15000.00

HIP CMI F63s 2000f

เครื่องสแกนใบหน้า
22500.00 13500.00