• Hotline: 087-984-2273

ก้าวไปอีกขั้นกับการบันทึกเวลาการทำงาน เครื่องสแกนใบหน้า ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องลายนิ้วมือบาง สแกนยาก สแกนไม่ติด หรือกับบางธุรกิจที่ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือในการสแกนเข้า-ออกงานได้ นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถสแกนได้ทั้ง ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรัหส ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาช่วยให้ฝ่ายบุคคลสรุปการขาด ลา มาสาย และ OT ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องสแกนหน้า cif91s

เครื่องสแกนใบหน้า
16000.00 13500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f75s

เครื่องสแกนใบหน้า
18700.00 9900.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f68s

เครื่องสแกนใบหน้า
13900.00 8500.00

เครื่องสแกนหน้า f65s-new

เครื่องสแกนใบหน้า
18900.00 8500.00

สแกนหน้า cif69s touch

เครื่องสแกนใบหน้า
15000.00 13500.00

เครื่องสแกนหน้า ci f76s

เครื่องสแกนใบหน้า
12700.00 9250.00

เครื่องสแกนหน้า ci f77s

เครื่องสแกนใบหน้า
21500.00 12500.00

เครื่องสแกนหน้า ci f69s

เครื่องสแกนใบหน้า
12850.00 9200.00

zkteco eface10

เครื่องสแกนใบหน้า
9500.00 6900.00

zkteco smart ac1

เครื่องสแกนใบหน้า
30000.00 18900.00

zkteco thai02

เครื่องสแกนใบหน้า
10500.00 9900.00

ZK Speed Face v3l

เครื่องสแกนใบหน้า
18000.00 11000.00

zkteco mb10vl

เครื่องสแกนใบหน้า
8200.00 6000.00

zkteco mb40vl

เครื่องสแกนใบหน้า
15700.00 12000.00

กล้องตรวจจับใบหน้า q102

เครื่องสแกนใบหน้า
25000.00 22500.00

กล้องตรวจจับใบหน้า q101

เครื่องสแกนใบหน้า
25500.00 23500.00

เครื่องสแกนหน้า CMI F65s

เครื่องสแกนใบหน้า
15000.00 9900.00

เครื่องสแกนหน้า CMI f65s

เครื่องสแกนใบหน้า
17500.00 15000.00

เครื่องสแกนหน้า CMI F63s

เครื่องสแกนใบหน้า
22500.00 13500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f68s

เครื่องสแกนใบหน้า
12500.00 8500.00

เครื่องสแกนหน้า cif30

เครื่องสแกนใบหน้า
37500.00 21000.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f66s

เครื่องสแกนใบหน้า
23500.00 15500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f61s

เครื่องสแกนใบหน้า
9200.00 6500.00

เครื่องสแกนหน้า cmi f65s

เครื่องสแกนใบหน้า
16500.00 8500.00