• Hotline: 087-984-2273

บริการติดตั้งชุดควบคุมประตู

บริการติดตั้งชุดควบคุมประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ทางร้านออกบริการติดตั้งให้ บริการนี้เป็นบริการติดตั้งชุดควบคุมประตูต่อ 1 จุด สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คิดเพิ่ม 500 บาท โดยสามารถกดซื้อ "ค่าเดินทาง จว. รอบกรุงเทพ" เพิ่มได้ทันที บริการติดตั้งชุดควบคุมประตูครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ 

1. ติดตั้งชุดควบคุมประตู 1 ชุด พร้อมใช้งาน (ติดตั้งชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า, ชุดจ่ายไฟ power supply, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, exit switch สำหรับกดออก)

2. เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับระบบควบคุมประตูเพื่อเป็นตัวสั่งเปิดประตู

3. สอนการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การเพิ่มผู้ใช้ ลายนิ้วมือ การตั้งสิทธิผู้ดูแล การตั้งค่าอื่นๆ ที่เกียวข้อง

4. ให้คำปรึกษาลูกค้ากรณีมีคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ระบบได้เต็มศักยภาพ

 

ชุดควบคุมประตูที่แนะนำให้ใช้

ชุดควบคุมประตู ci805u

ชุดควบคุมประตู ci806u

ชุดควบคุมประตู ci809u