• Hotline: 087-984-2273

ทางร้านได้รวมสินค้าที่ใช้สำหรับ ควบคุมประตู หรือ access control เป็นชุดพร้อมสำหรับการติดตั้งได้ทันทีให้ลูกค้าได้เลือกตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งในชุดจะประกอบไปด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับฟังก์ชั่นการควบคุมประตู ชุดจ่ายไฟ (power supply, ฺbattery) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมด้วย exit switch สำหรับกดออก หากลูกค้าต้องการให้ทางร้านเป็นผู้ติดตั้งให้สามารถเข้าไปเลือกซื้อบริการติดตั้งชุดควบคุมประตูได้ในหมวดบริการ

ชุดควบคุมประตู Ci805u

ชุดควบคุมประตู
16000.00 12500.00

ชุดควบคุมประตู Ci806u

ชุดควบคุมประตู
20000.00 16500.00

ชุดควบคุมประตู ci809u

ชุดควบคุมประตู
19000.00 14500.00

ชุดควบคุมประตู Ci690s

ชุดควบคุมประตู
19500.00 13500.00

ชุดควบคุมประตู c100

ชุดควบคุมประตู
12500.00 11500.00

ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู
6000.00 5500.00