• Hotline: 087-984-2273

การเลือกใช้เซ็นเซอร์ในระบบไม้กั้นรถยนต์

แอดมินพบว่าการมองหาระบบไม้กั้นรถยนต์ของลูกค้ามักมุ่งเน้นไปที่ระบบการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นหลัก และน้อยรายที่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถหรือป้องกันระบบสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งาน และเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบไม้กั้นรถยต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณที่ต่ำสุดผู้จำหน่ายจะตัดอะไรออกบ้างลูกค้าไม่สามารถรู้ได้ เช่น ไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านบัตรระยะไกลแบบ easy pass ระบบนี้ใช้บัตรผ่านแบบ easy pass สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ การยกขึ้นยกลงของแขนกั้นจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อระบบอ่านบัตรผ่านได้ระบบจะสั่งยกแขนกั้นขึ้นทันทีและเมื่อรถขับผ่านไปเซ็นเซอร์จะสั่งให้แขนกั้นยกลงทันทีเช่นกัน การยกขึ้นยกลงแบบอัตโนมัติอาจสร้างความเสียหายให้กับรถผู้ใช้งานได้หากระบบเซ็นเซอร์ทำงานผิดพลาด ดังนั้นระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถจึงมีความสำคัญมาก และเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจหลักการทำงานของระบบเซ็นเซอร์-ชนิดของเซ็นเซอร์-การติดตั้งระบเซ็นเซอร์ที่ถูกต้องแอดมินอธิบายได้ดังนี้

ปกติแล้วระบบไม้กั้นรถยนต์จะใช้เซ็นเซอร์ป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถและสั่งให้แขนกั้นยกลงอัตโนมัติเมื่อรถขับผ่านอยู่ 2 ชนิดคือ 
1. photo sensor เซ็นเซอร์ชนิดนี้ทำงานด้วยการส่งลำแสงอินฟาเรดออกไป หากมีวัตถุกีดขวางลำแสงนั้นเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณให้ไม้กั้นรถยนต์เพื่อให้ระบบเข้าสู่โหมดป้องกันแขนกั้นตกใส่รถทันที photo sensor แอดมินพบว่าที่นิยมใช้งานมี 3 ชนิดคือ
1.1 เซ็นเซอร์แบบใช้ไฟทั้งตัวแม่และตัวลูก (ยิงแสงอินฟาเรดเข้าหากัน) เซ็นเซอร์ชนิดนี้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูง แต่การติดตั้งก็จะมีความยุ่งยากขึ้นเช่นกันเพราะช่างจะต้องกรีดพื้นเพื่อเดินสายสัญญาณจากตู้ไม้กั้นรถยนต์ไปที่เซ็นเซอร์ทั้ง 2 ตัว (เซ็นเซอร์ตัวแม่มักอยู่ฝั่งเดียวกับตู้ไม้กั้นส่วนเซ็นเซอร์ตัวลูกจะอยู่ฝั่งตรงข้าม)
1.2 เซ็นเตอร์แบบใช้แผ่นสะท้อน เซ็นเซอร์ชนิดนี้ติดตั้งง่ายเพราะไม่ต้องกรีดพื้นเดินสายไปที่ตัวลูก หลักการทำงานคือเซ็นเซอร์ตัวแม่จะส่งสัญญาณไปหาตัวลูกซึ่งเป็นกระจกสะท้อนหากไม่มีอะไรมาบดบังกระจกจะสะท้อนแสงกลับมาซึ่งแปลว่าปกติ แต่หากไม่สามารถสะท้อนแสงกลับมาได้แสดงว่ามีวัตถุอยู่ระหว่างไม้กั้นรถยนต์เซ็นเซอร์ตัวแม่จะส่งสัญญาณให้ไม้กั้นรถยนต์เพื่อเข้าสู่โหมดป้องกันไม้กั้นรถยนต์ตกใส่รถทันที ข้อเสียคือในช่วงที่ฝนตกหรือมีหยดน้ำที่เกาะบนกระจกสะท้อนอาจทำให้เกิดการหักเหของแสงได้ เมื่อมีการหักเหของแสงก็จะทำให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ทำงานผิดปกติ ไม่ยอมยกลง หรือยกขึ้นยกลงตลอดเวลา เป็นต้น
1.3 เซ็นเซอร์แบบติดตั้งตัวเดียว เซ็นเซอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร กรณีที่นำไปติดตั้งภายนอกเช่นบริเวณป้อมยามมีโอกาส error สูงมาก เพราะเซ็นเซอร์ลักษณะนี้แพ้คลื่นความร้อน
2. loop detector เซ็นเซอร์ชนิดนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบโลหะใต้ท้องรถ เมื่อ loop detector ตรวจเจอโลหะก็จะส่งสัญญาณให้ไม้กั้นรถยนต์ทราบเพื่อให้ระบบเข้าสู่โหมดป้องกันไม้กั้นตีรถและเมื่อรถขับผ่านไป loop detector ไม่พบโลหะอีกระบบก็จะสั่งให้ยกแขนกั้นลงอัตโนมัติ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานระบบไม้กั้นรถยต์แบบอัตโนมัติแอดมินแนะนำให้ลูกค้าเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้ง 2 ชนิด คือ ทั้ง photo sensor และ loop detector สำหรับ photo sensor แอดมินแนะนำให้เลือกแบบที่ 1 คือแบบเดินสายทั้งตัวแม่และตัวลูก

หมายเหตุ ยิ่งเป็นระบบอัตโนมัติยิ่งต้องให้ความสำคัญกับระบบเซ็นเซอร์ป้องกันไม้กั้นรถยต์ตกใส่รถผู้ใช้งาน ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์ติดต่อเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

ความแตกต่างของระบบอ่านป้ายทะเบียน hip และ zkteco

2022-06-28 22:51:27

หากความต้องการของลูกค้าคือระบบไม้กั้นรยถนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน กรณีที่มีรถของลูกบ้านไม่เกิน 1,000 คัน แอดมินแนะนำให้เลือก ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ zkteco แต่หากเกิน 1,000 คัน แอดมินแนะนำให้เลือก HIP เพราะหากเป็น zkteco ลูกค้าจะต้องใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนมากกว่า 2 ตัว เช่น หากผู้ใช้งานในโครงการมีประมาณ 1,500 คัน กรณีที่ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนของ zkteco

อัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์แบบไหนคุ้มค่าสุด

2022-06-27 17:37:20

แอดมินพบว่าลูกค้าบางรายต้องการปรับเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมที่ใช้งานอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานของลูกบ้าน ในการปรับเปลี่ยนระบบสั่งงานไม้กั้นสามารถทำได้ 2 ทางคือ (1) อัพเกรดระบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบใหม่ได้ เช่น ตอนนี้ลูกค้าใช้งานแบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท ต้องการอัพเกรดเป็นแบบอ่านบัตรระยะใกล้หรือระยะไกลแบบ easy pass

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดูบนมือถือได้

2022-06-26 17:32:15

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการดูบันทึกเวลาของพนักงานบนมือถือกันบ้าง สำหรับลูกค้าที่สนในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดใช้งานร่วมกับ app บนมือถือ เช่น ดูบันทึกเวลาเข้าออก, ดูสรุปเวลาทำงาน, แจ้งลากิจลาป่วยผ่าน app, กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำงานนอกสถานที่สามารถบันทึกเวลาทำงานผ่าน app พร้อมระบุ location ได้