• Hotline: 087-984-2273

นาฬิกายาม หรือ Guard Tour เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งจะต้องเดินตรวจตราจุดต่างๆ ตามเวลาที่กำหนดไว้ หรืออาจนำไปประยุคใช้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำงานสะอาดของแม่บ้านในจุดต่างๆ หรืออื่นๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลการปฎิบัติงานที่แน่นอน

HIP GT4

นาฬิกายาม Guard Scan
9200.00 7000.00

HIP GT9

นาฬิกายาม Guard Scan
9500.00 7500.00

HIP GT11

นาฬิกายาม Guard Scan
14500.00 8500.00

Key Tag

นาฬิกายาม Guard Scan
50.00 35.00