• Hotline: 087-984-2273

ทางร้านได้รวมสินค้าที่ใช้สำหรับ ควบคุมประตู หรือ access control เป็นชุดพร้อมสำหรับการติดตั้งได้ทันทีให้ลูกค้าได้เลือกตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งในชุดจะประกอบไปด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับฟังก์ชั่นการควบคุมประตู ชุดจ่ายไฟ (power supply, ฺbattery) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมด้วย exit switch สำหรับกดออก หากลูกค้าต้องการให้ทางร้านเป็นผู้ติดตั้งให้สามารถเข้าไปเลือกซื้อบริการติดตั้งชุดควบคุมประตูได้ในหมวดบริการ

ชุดควบคุมประตู Ci805u

ชุดควบคุมประตู
16000.00 12500.00

ชุดควบคุมประตู ci809u

ชุดควบคุมประตู
19000.00 14500.00

ชุดควบคุมประตู Ci806u

ชุดควบคุมประตู
20000.00 16500.00

ชุดควบคุมประตู Ci690s

ชุดควบคุมประตู
19500.00 13500.00

ชุดควบคุมประตู ci f69s

ชุดควบคุมประตู
18200.00 14700.00

ชุดควบคุมประตู c100

ชุดควบคุมประตู
12500.00 11500.00

ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู
6000.00 5500.00