• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาเต็ม Glog error

เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในปัจจุบันรองรับการเก็บบันทึกเวลาจากการสแกนเข้าออกได้มากกว่า 100,000 ครั้ง (บางรุ่นเก็บได้ 100,000 บางรุ่น 160,000 บางรุ่น 200,000) ทำให้ผู้ใช้งานอาจลืมไปว่าเมื่อบันทึกเวลาเต็มจะต้องเข้าไปลบบันทึกเวลาดังกล่าวได้อย่างไร? สำหรับบางรายที่พบว่าไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าได้ อาการคือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่ตอบรับการสแกนไม่ว่าจะสแกนด้วยช่องทางใด อาการนี้จะใช่เพราะเกิดจากบันทึกเวลาเต็มหรือไม่? แล้วทำไมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่วนทับบันทึกเวลาให้ เรามาทำความเข้าใจกันในบทความนี้

อาการสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าไม่ได้หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่บันทึกเวลาให้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น บันทึกเวลาเต็ม เฟิร์มแวร์เออเรอร์ หัวอ่านเครื่องสแกนมีปัญหา สายแพขาด ไฟที่จ่ายให้เครื่องสแกนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น แต่ละปัญหามีวิธีการตรวจเช็คที่แตกต่างกันซึ่งในบทความนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาที่เกิดจากบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเต็ม หากสแกนไม่ได้เพราะปัญหานี้เครื่องสแกนจะแสดงอาการใดให้เราทราบบ้าง? 
1. เครื่องสแกนจะส่งเสียง ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด ตลอดเวลา ดังเรื่อยๆ ดังต่อเนื่อง ดังไม่หยุด ส่งเสียงตลอดไม่พัก
2. เครื่องสแกนจะแสดงข้อความ Glog error ที่มุมบนของจอ บางรุ่นอาจแสดงที่มุมด้านซ้าย บางรุ่นอาจแสดงที่มุมด้านขวา (ข้อความตัวเล็กๆ สีแดง)
3. เครื่องสแกนจะแสดงข้อความ "บันทึกเต็ม" หลังจากที่เราสแกนสำเร็จแล้ว
4. เครื่องสแกนจะไม่ยอมให้เราสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าหากยังไม่ลบบันทึกออก
ทั้ง 4 การแจ้งเตือนเป็นอาการที่บอกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ลูกค้าใช้งานอยู่บันทึกเต็ม แต่ละรุ่น แต่ละซีรีย์ แต่ละเฟิร์มแวร์ อาจแสดงอาการไม่เหมือนกัน และแม้จะเป็นเครื่องสแกนรุ่นเดียวกันแต่หากใช้เฟิร์มแวร์คนละเวอร์ชั่นก็จะแสดงผลการแจ้งเตือนไม่เหมือนกัน

เมื่อลูกค้าทราบแน่ชัดแล้วว่าปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่เจออยู่เป็นอาการที่เกิดจากบันทึกเวลาเต็มให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้ดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาทั้งหมดเก็บไว้ก่อน (เงื่อนไขสำคัญของระบบคือเมื่อลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้)
2. การสั่งลบบันทึกเวลาในเครื่องสแกนให้ดำเนินการดังนี้
2.1 บางรุ่นเข้าไปที่ เมนู > ตั้งค่า > อุปกรณ์ > ลบบันทึกเวลาทั้งหมด > หากเครื่องสแกนขอรหัสผ่าน ให้กด 8282 ok 
2.2 บางรุ่นเข้าไปที่ เมนู > ตั้งค่า > คืนค่า > ลบบันทึกเวลาทั้งหมด > หากเครื่องสแกนขอรหัสผ่าน ให้กด 8282 ok 

หมายเหตุ.. เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง HIP ไม่มีระบบวนทับ หากบันทึกเต็มแล้วจะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้อีก จะต้องลบออกเท่านั้น รหัสผ่านที่ต้องระบุใช้ในเครื่องสแกนซีรีย์เอสเท่านั้น

เจริญเทคตัวจริงเรื่องเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า
www.charoentech.com

ปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb ของเครื่องสแกนนิ้วและเครื่องสแกนหน้า

2021-09-17 12:17:17

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงปัญหาการโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive โดยปัญหาที่แอดมินเจอบ่อยครั้งสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ ลูกค้าไม่สามารถโหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนด้วย usb ได้ ลูกค้าบางรายพบว่าเครื่องสแกนฟ้อง error no u-dist ในขั้นตอนดาวน์โหลดจึงไม่สามารถโหลดไฟล์บันทึก

การเลือกใช้ ups สำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์

2021-09-16 16:11:32

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการสำรองไฟให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่าไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ทำงานด้วยไฟฟ้าเมื่อมีไฟระบบก็จะทำงานได้ ยกแขนกั้นขึ้นยกแขนกั้นลงได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟดับหรือระบบไม่สามารถจ่ายไฟให้ชุดไม้กั้นรถยนต์ได้ไม้กั้นรถยนต์ก็จะไม่สามารถทำงานได้และจะค้างอยู่อย่างนั้น เรียกได้ว่าไฟดับตอนไหนไม้กั้น

อัพเกรดระบบบันทึกเวลาเป็นเครื่องสแกนฝ่ามือและเครื่องอ่าน qr code

2021-09-15 18:24:27

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งทำให้เราสามารถสแกนเพื่อบันทึกเวลาทำงานหรือสั่งเปิดปิดประตูได้จากหลากหลายช่องทางมากขึ้น เปลี่ยนจากเดิมๆ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารองรับการสแกนได้แค่ ลายนิ้วมือ ใบหน้า บัตรแลรหัสผ่าน เป็นเพิ่มการสแกนด้วยฝ่ามือและ qr code