• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าดูบนมือถือได้

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงการดูบันทึกเวลาของพนักงานบนมือถือกันบ้าง สำหรับลูกค้าที่สนในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดใช้งานร่วมกับ app บนมือถือ เช่น ดูบันทึกเวลาเข้าออก, ดูสรุปเวลาทำงาน, แจ้งลากิจลาป่วยผ่าน app, กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำงานนอกสถานที่สามารถบันทึกเวลาทำงานผ่าน app พร้อมระบุ location ได้ หากความต้องการเป็นเช่นนี้ลูกค้าจะต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง ZKTeco และใช้ Mobile App ร่วมด้วย ลูกค้าก็จะดูบันทึกเวลาของพนักงานผ่านมือถือได้ การทำงานของเครื่องสแกนและ mobile app ของทาง zkteco จะเป็นอย่างไร? ต้องใช้งบเท่าไหร่? แอดมินอธิบายได้ดังนี้

ต้องบอกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง zkteco บางรุ่นรองรับการใช้งานร่วมกับ mobile app ได้ การทำงานของเครื่องสแกนชนิดใช้ร่วมกับ app บนมือถือเหมือนกับเครื่องสแกนรุ่นอื่นเพียงแค่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับ mobile app จะต้องใช้โปรแกรม zk biotime 8 และใช้ app zkbiotime, ถามว่าหากลูกค้าสนใจเครื่องสแกนแบบดูรายงานบันทึกเวลาบนมือถือได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? แอดมินสรุปได้คือ
1. ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า จะต้องเลือกรุ่นที่รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานร่วมกับ app บนมือถือได้ (รุ่นมีที่ฟังก์ชั่น adms) เช่น ac1, mini ac plus, mb40vl เป็นต้น
2. ค่า license app zkbiotime, zkbiotime คือ app ที่จะต้องติดตั้งบนมือถือของผู้ใช้งาน โดย 1 license สามารถติดตั้งบนมือถือได้ 20 เครื่อง หากต้องการติดตั้ง app มากกว่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเครื่องล่ะ 350 บาท (ชำระครั้งเดียวไม่มีรายเดือน) กรณีที่ลูกค้าให้พนักงานดูบันทึกเวลาของตนเองได้ผ่านมือถือจะต้องซื้อ license ตามจำนวนพนักงานที่ต้องการใช้ แต่หากลูกค้าให้แค่ผู้บริหารหรือหัวหน้าแผนกดูเท่านั้นแอดมินคิดว่า 1 license น่าจะเพียงพอ 

zkbiotime สามารถทำได้หลายอย่างไม่เพียงแค่ใช้ดูเวลาทำงานเท่านั้น กรณีที่พนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่ ไม่สามารถเข้ามาสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าที่ออฟฟิศได้ พนักงานสามารถลงเวลาผ่าน app บนมือถือได้พร้อมระบุ location ที่พนักงานแจ้งบันทึกเวลา อีกทั้ง app ของทาง zk ยังสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ เช่น หากเป็นพักงานระดับปฎิบัติการจะดูได้แค่ข้อมูลของตนเอง แต่หากเป็นผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมด เป็นต้น นับว่า zkbiotime หรือ app บนมือถือที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง zkteco มีให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด แต่ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบนี้สูงกว่าการใช้งานแบบธรรมดามาก 

การทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าชนิดใช้งานร่วมกับ app บนมือถือ มีรูปแบบการทำงานเหมือนกับเครื่องสแกนทั่วไป คือเมื่อสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าสำเร็จเครื่องสแกนก็จะส่งข้อมูลบันทึกเวลาเข้าโปรแกรมให้ทันที หลังจากนั้นเราก็สามารถดูบันทึกเวลาของพนักงานที่โปรแกรมหรือผ่านมือถือก็ได้ แต่ในการดูบันทึกเวลาของพนักงานบนมือถือมีเงื่อนไขคือ คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม zkbiotime 8 จะต้องเปิดอยู่เท่านั้น เพราะ app จะดึงข้อมูลจากโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลให้เราบนมือถือ

สำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบใช้ร่วมกับ app บนมือถือ ติดต่อสอบถามเราได้ที่ 089-106-2456
www.charoentech.com

วิธีเลือกเครื่องสแกนใบหน้าให้เหมาะกับหน่วยงาน

2022-08-12 20:51:47

เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดมีให้เลือกหลายรุ่น อีกทั้งคุณสมบัติของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแต่ละรุ่นจะต่างกันเพียงแค่ไม่กี่เรื่อง เช่น (1) รองรับลายนิ้วมือและใบหน้าได้ไม่เท่ากัน (2) เก็บบันทึกเวลาได้ไม่เท่ากัน (3) บางรุ่นเชื่อมต่อได้เฉพาะผ่านสายแลนบางรุ่นรับ wifi ได้ เป็นต้น แต่จริงๆ แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

ระบบ Loop Detector ในระบบไม้กั้นรถยนต์

2022-08-11 22:17:27

ระบบ Loop Detector หรือ Loop Sensor เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับไม้กั้นรถยนต์ ซึ่งหลักการทำงานของ Loop Sensor คือใช้วิธีเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กเพื่อตรวจจับโลหะ เมื่อ Loop Sensor ตรวจพบโลหะก็จะส่งสัญญาณให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ทันที การสร้างสนามแม่เหล็กของ Loop Sensor จะใช้อุปกรณ์ 2 ชนิดคือ (1) ใช้สายไฟ VSF ขนาด 1x1.0sqmm เพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก

ฟังก์ชั่นควบคุมประตูที่ลูกค้านิยมใช้งาน

2022-08-10 22:13:26

เรื่องราวครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องความสามารถในการควบคุมประตูของเครื่องสแกนกันอีกนิด ความสามารถพื้นฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าคือ หากพนักงานมีลายนิ้วมือหรือมีใบหน้าในระบบพนักงานสามารถสแกนเข้าออกได้ตลอดเวลา แต่ลูกค้าบางรายต้องการควบคุมสิทธิ์การเข้าออกของพนักงานด้วยจึงต้องการเครื่องสแกนที่มีความสามารถมากกว่านั้น