• Hotline: 087-984-2273

การทำงานของเครื่องสแกนออนไลน์ cmif75s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือออนไลน์หรือเครื่องสแกนใบหน้าออนไลน์ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีสาขา (ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เข้ามาแทนการออนไลน์ผ่าน host) ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องสแกนไว้ที่สาขาและให้บันทึกเวลาส่งไปที่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอให้สาขาเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือไม่ต้องรอให้ฝ่ายบุคคลเข้าสาขาเพื่อเก็บข้อมูล ต้องการให้ระบบส่งข้อมูลให้เองอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต พนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าปุ๊ประบบสามารถส่งบันทึกเวลาให้สำนักงานใหญ่ปั๊ปแบบ real time เป็นต้น แอดมินบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีออนไลน์ผ่าน cloud เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายที่สุด ลูกค้าสามารถจัดการได้เอง และเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud cmif75s มากขึ้น แอดมินอธิบายได้ดังนี้ 

เครื่องสแกนออนไลน์ผ่าน cloud มีหลักการทำงานง่ายๆ คือ เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่องสแกนก็จะส่งข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud ให้อัตโนมัติ ระบบนี้รองรับได้ทั้งเน็ตบ้านแบบ adsk, fiber optic, เร้าเตอร์ซิม, พ็อคเก็ตไวไฟ, ฮอสปอร์ตจากมือถือ หรือ wifi อื่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ เป็นต้น ขอแค่เครื่องสแกนได้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบก็สามารถทำงานได้ทันที แต่การดูบันทึกเวลาจะทำได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม time 4.0 on cloud เท่านั้น โดยโปรแกรมจะชี้ฐานข้อมูลที่อยู่บน cloud ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เครื่องสแกนส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้ ทำให้เราสามารถดูบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอทีได้ และสามารถควบคุมสั่งการณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผ่านโปรแกรมได้อีกด้วย 

tips : ปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทาง hip ที่รองรับการออนไลน์ผ่าน cloud มีด้วยกัน 3 รุ่นได้แก่ cmif75s, cif76s, cif77s หากใช้เพื่อบันทึกเวลาอย่างเดียว (ไม่ควบคุมการเปิดปิดประตู) แอดมินแนะนำให้ใช้ cmif75s จะเหมาะสมกว่ารุ่นอื่นเพราะ cmif75s มีแบตเตอรี่แบคอัพในตัว ไฟดับสามารถใช้งานได้ต่อ อีกทั้งสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แค่ต่อ adapter เข้ากับเครื่องสแกนและเชื่อมต่อ wifi ระบบก็พร้อมออนไลน์ทันที 

การตั้งค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแบบออนไลน์ผ่าน cloud มีด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ
1. เปลี่ยนโหมดของเครื่องสแกนจาก local ให้เป็น online (โหมด local คือการใช้งานในวงแลนหรือการดึงด้วย usb flash drive ส่วนโหมด online คือการใช้งานออนไลน์ผ่าน cloud) 
2. ใส่ ip server ตามที่ทาง hip แจ้ง : ip ที่ทาง hip ใช้ส่งข้อมูลขึ้นไปไว้บน cloud
3. ใส่ port server ตามที่ hip แจ้ง : port คือเลขเฉพาะของหน่วยงานลูกค้า มีเครื่องสแกนกี่เครื่องก็ใช้ port เดียวกัน
หมายเหตุ กรณีที่เชื่อมต่อผ่าน wifi ให้เปิดใช้งาน dhcp 

ลูกค้าสามารถแจ้งผู้จำหน่ายที่ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาได้ว่าต้องการเปลี่ยนระบบการทำงานจาก local เป็นออนไลน์ผ่าน cloud เพื่อให้ผู้จำหน่ายประสานงานกับ hip เปิดใช้บริการดังกล่าว ระบบออนไลน์ผ่าน cloud เป็นระบบที่มีภาระผูกพันธ์ คือ ทาง hip จะคิดค่าบริการปีล่ะ 1,000 บาทต่อเครื่อง (ปีแรกฟรี) การติดต่อผู้จำหน่ายที่ลูกค้าซื้อเครื่องสแกนใบหน้ามาจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายปีแรกฟรี แต่หากไม่สามารถติดต่อผู้จำหน่ายเดิมได้และต้องการเปลี่ยนการใช้งานเครื่องสแกนเป็นแบบออนไลน์สามารถติดต่อเราได้ เจริญเทคเราสามารถประสานงานทาง hip เพื่อจัดการเครื่องสแกนที่ลูกค้ามีให้เป็นออนไลน์ผ่าน cloud ได้ จะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเครื่อง

หจก.เจริญเทค 559 ไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

ไม้กั้นรถยนต์สำหรับใช้ในระบบอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-18 19:40:58

แอดมินอธิบายไว้เสมอว่าระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์หลายชนิดมาทำงานร่วมกัน ดังนั้นระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนจึงเป็นการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบไม้กั้นรถยนต์ (2) ระบบอ่านป้ายทะเบียน (3) ระบบเซ็นเซอร์ และแม้ว่าในตลาดจะมีอุปกรณ์ให้เลือกหลายแบบหลายรุ่น เราสามารถนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมได้ เราสามารถนำระบบไม้

ประโยชน์ของไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-17 19:17:39

ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่วนคือ (1) ส่วนของระบบไม้กั้นรถยนต์ (2) ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียน (3) ส่วนของระบบเซ็นเซอร์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกค้าควรเลือกอุปกรณ์แต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของหน้างาน เช่น ระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถรองรับจำนวนสมาชิกของโครงการได้ จัดการข้อมูลสิทธิของทะเบียนรถ

ระบบมอเตอร์ประตูรั้วอ่านป้ายทะเบียน

2024-06-16 20:15:39

ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด (ใช้ ai ในการอ่านป้ายทะเบียน) ช่วยให้สมาชิกผ่านเข้าออกโครงการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนใช้ทะเบียนรถเป็นกุญแจในการสั่งงาน ทำให้การจัดการสิทธิของสมาชิกจึงทำได้ง่ายขึ้น การผ่านเข้าออกได้แบบอัตโนมัติของสมาชิกจะทำได้เฉพาะรถที่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น รถที่ไม่มีข้อมูลในระบบไม่สามารถผ่านเข้าออกแบบอัต