• Hotline: 087-984-2273

DSC Diamond

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ จำนวน 3 ชุด (เข้า 2 ออก 1) ให้แก่ DSC Dimond Condo โดยลูกค้าเลือกใช้ชุดกล้องอ่านป้ายทะเบียนของทาง zkteco รุ่น lprc300 สั่งงานไม้กั้นรถยนต์ที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อช่วยให้สมาชิกผ่านเข้าออกได้แบบไม่ต้องใช้บัตรผ่าน แค่ใช้รถที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวก และช่วยให้ส่วนกลางสามารถควบคุมสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกได้ง่ายขึ้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน หรือต้องการนำกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์เดิม หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียน สอบถามข้อมูลเราได้ที่ 089-106-2456

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com