• Hotline: 087-984-2273

ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนทางเข้าลานจอดรถ

ภาพหน้างานชุดนี้เป็นการให้บริการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียนจำนวน 1 ชุด (ขาเข้าใช้อ่านป้ายทะเบียน ขาออกใช้เซ็นเซอร์สั่งงาน) เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกลานจอดรถของหน่วยงาน ซึ่งลูกค้าเลือกใช้ไม้กั้นรถยนต์ชนิดแขนกั้นพับได้ 90 องศาของ zkteco เนื่องจากจุดติดตั้งไม้กั้นอยู่ใต้หลังคากันสาด และเลือกใช้ชุดกล้องอ่านป้ายทะเบียนของทาง zkteco เช่นกัน เพราะกล้องอ่านป้ายทะเบียน lprc300 ของทาง zkteco สามารถทำงานได้เองแบบ stand alone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนตามหน้างานครั้งนี้เข้าไปดูได้ที่ >> ไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียน หรือหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์ กล้องอ่านป้ายทะเบียน หรืออื่นๆ สอบถามเราได้ที่โทร.089-106-2456 หรือแอดไลน์ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com